Creative Citizen

ประติมากรรมเซรามิค..ว่าด้วยเรื่องธรรมชาติที่กำลังเสียสมดุลและกำลังกลายพันธุ์

ที่เห็นนี่คือประติมากรรมดินเผาพอร์ซเลน ผลงานของ Kate MacDowell ศิลปินสาวชาวอเมริกัน ที่สะท้อนภาพความสัมพันธ์ของชีวิตในธรรมชาติและกับมนุษย์ในสไตล์เหนือจริงแนวหลอนหลอก เรื่องราวปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังถูกแทรกแซงโดยมนุษย์ ชิ้นงานปั้นขาวสะอาดสะอ้านด้วยรูปทรงของสัตว์ป่าถูกผสมผสานกับรูปทรงของมนุษย์ดูสมจริงแต่ก็บิดเบี้ยวแปลกตาและเต็มไปด้วยความหมาย MacDowell ได้อาศัยและเดินทางไปในที่ต่างๆ มากมายทั่วโลก เธอจึงนำเอาประสบการณ์จากการได้เห็น เรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรม นำเสนอลงบนชิ้นงานของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์ ประณีต โดดเด่น สะดุดตาน่าสนใจ ด้วยรูปทรงของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายกำลังสื่อสารถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น หรืออาจมองในอีกมุมหนึ่งว่า ธรรมชาติกับคนไม่มีวันแยกขาดจากัน เพราะมีชีวิตร่วมบรรยากาศเดียวกัน จำต้องอิงอาศัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีเอกภาพให้ได้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงสมดุลของธรรมชาติกำลังสูญเสียเพราะการกระทำของมนุษย์ และด้วยข้อมูลมากมายที่ทุกคนรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขยะมลพิษ สภาวะโลกร้อน กระบวนการตัดแต่งพันธุกรรมในสัตว์และพืช ฯลฯ จึงเกิดคำถามถึงความถูกต้องที่ควรจะเป็นตามมา หรือนี่เป็นชีวิตพันธุ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้…

Continue Reading

พิราบโครเชต์สะท้อนความสูญเสียของระบบนิเวศโดยศิลปินอเมริกัน

Laurel Roth Hope อาศัยและทำงานอยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐฯ เธอมีประสบการณ์ด้านงานอนุรักษ์ธรรมชาติมาหลายปีและได้สะท้อนผ่านผลงานศิลปะออกมาอย่างต่อเนื่อง งานถักโครเชต์บนตัวนกพิราบประติมากรรมหลากสีที่เห็นนี่ก็ไม่ใช่ทำเพื่อให้ดูสวยงามเท่านั้น แต่กำลังพูดถึงนกท้องถิ่นหลายสายพันธุ์ที่กำลังสูญหาย ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าขำเลยเพราะนั่นเท่ากับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในธรรมชาติกำลังสูญหายไปอย่างยากจะเยียวยาด้วย และด้วยผลงานที่มีเอกลักษณ์ พูดเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง Hope ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินคนหนึ่งในโปรแกรม SARF ของ Smithsonian Artist Research Fellowship ปี 2017 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยของศิลปินรวมทั้งร่วมกันสร้างสรรค์นำแสดงผลงานโดดเด่นทั้งหลายในพิพิธภัณฑ์ของสถาบันด้วย ในขณะที่วงจรชีวิตมนุษย์เติบโตและพัฒนาไปบนรูปแบบที่ทันสมัยไม่หยุดยั้ง ทว่ากลับทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทุกที ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างเช่นชีวิตนกพื้นบ้านหลายชนิดจึงหายไปจากสายตาของเรา เพราะพวกเขาไม่คุ้นกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งการแทรกแซงระบบนิเวศจนพังพินาศไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ ต้นไม้ที่หายไป น้ำที่สกปรก…

Continue Reading
Close Menu