‘ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา’ กับงานสถาปัตยกรรมเพื่อสังคมและการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา

ในอดีต เวทีสถาปัตยกรรมระดับโลกล้วนถูกนำเสนอด้วยกระแสหลักจากยุโรปและอเมริกามานาน อาจจะมีเอเชียบ้างประปรายแต่ก็ดูจะยังวนเวียนอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นหลัก จนเมื่อเทรนด์โลกขยับมาทางเอเชียมากขึ้นในช่วงหลายปีหลังมานี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และงานออกแบบ ดังจะเห็นได้จากความคึกคักของโลกฝั่งตะวันออกทุกวันนี้ และกับรางวัล The ar+d  Awards for Emerging  Architecture 2011 งานประกวดสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมระดับโลก ซึ่ง ‘ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา’ เป็นคนไทยคนแรกที่คว้ารางวัลชนะเลิศมาครอบครอง จากผลงานการออกแบบสถาบันกันตนา ปัจจุบัน อ.บุญเสริม เป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมให้กับ Bangkok Project Company…

Continue Reading‘ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา’ กับงานสถาปัตยกรรมเพื่อสังคมและการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา