Creative Citizen

แคมเปญ Tickled Pink ใช้แป้งโดว์แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเอง

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มีสถิติพบมากกว่ามะเร็งชนิดอื่นๆ สำหรับเพศหญิง ในปี 2020 ที่ผ่านมา ทั่วโลกมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็นผู้หญิงถึง 2.3 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายนี้ 685,000 ราย ตัวเลขนี้จัดว่าสูงกว่าที่ควรจะเป็น เพราะมะเร็งเต้านมมีอัตรารักษาให้หายได้ในสัดส่วนที่สูงหากเริ่มเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ แต่เพราะผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยไม่เคยตรวจคัดกรองมาก่อน และไม่รู้จักแม้แต่วิธีการตรวจเบื้องต้นด้วยตัวเอง ทำให้กว่าจะไปถึงมือหมอ ระยะของโรคก็ก้าวหน้าไปในขั้นที่รักษาได้ยากแล้ว Asda บริษัทรายใหญ่ด้านการขายปลีกในสหราชอาณาจักร เล็งเห็นปัญหานี้และเชื่อว่าหากให้ความรู้อย่างเพียงพอแก่ผู้คนทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ผู้ป่วยหลายรายจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และลดจำนวนการสูญเสียได้เป็นจำนวนมาก พวกเขาจึงจับมือกับองค์กรการกุศล Breast Cancer Now และ CoppaFeel! จัดทำแคมเปญ Tickled…

Continue Reading

Know Your Lemons รู้จักมะนาวรู้จักเต้านม แอพฯ ช่วยผู้หญิงตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองง่ายๆ

มองเผินๆ โปสเตอร์ชิ้นนี้อาจดูเหมือนโฆษณาเลมอนหรือมะนาวของซูเปอร์มาร์เกตสักแห่ง แต่เดี๋ยวก่อน...รูปร่างมะนาวแต่ละผลมีรูปร่างผิดเพี้ยนไปจากผลมะนาวทั่วไป  เพราะโปสเตอร์นี้กำลังเปรียบเทียบผลมะนาวกับลักษณะของเต้านม Know Your Lemons เป็นแคมเปญรณรงค์มะเร็งเต้านมขององค์กร Worldwide Breast Cancer  เพื่อให้ความรู้กับผู้หญิงในการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเองในรูปแบบของสื่อออนไลน์ ประกอบด้วยเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นในลักษณะของการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเช็คเต้านม โดยเปรียบเทียบเต้านมเหมือนผลเลมอน (หรือมะนาวผลใหญ่ๆ ขนาดเกือบเท่าผลส้ม) เพราะเต้านมของเรามีลักษณะเหมือนเลมอนผ่าซีก ประกอบด้วยต่อมน้ำนมจำนวนมากรวมกันเป็นกลีบประมาณ 16-20 กลีบ มีท่อรวมน้ำนมของแต่ละกลีบไปเปิดที่หัวนม และมีไขมัน หลอดเลือด หลอดน้ำเหลืองแทรกอยู่ระหว่างกลีบของต่อมน้ำนม  ซึ่งผู้หญิงทุกคนควรดูแลใส่ใจเลมอนสองผลที่พระเจ้าประทานให้ โดยใส่ใจดูความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เพราะมะเร็งเต้านมเป็นเหมือนมะเร็งทุกชนิดที่ไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ ให้เรารู้สึก จนกว่าอาการจะพัฒนาไปถึงขั้นแพร่กระจายสู่ระบบอื่นๆ เลมอนทั้งหมดมี…

Continue Reading
Close Menu