Creative Citizen

Bait Ur Rouf Mosque มัสยิดในบังคลาเทศ ศูนย์รวมจิตใจชุมชน กลมกลืนกับท้องถิ่น

ในชุมชนที่มีความแข็งแรงต่อศาสนา สถาปัตยกรรมศาสนาไม่ได้ทำหน้าที่แค่เพียงเป็นสถานที่สักการะบูชาเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนไว้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นแหล่งพักพิงจิตใจอีกด้วย หากนึกภาพไม่ออก ขอให้นึกถึงลานวัดของบ้านเราในอดีต ที่ทำหน้าที่สารพัดให้แต่ละชุมชน ทั้งเป็นตลาด งานบวช เทศกาลสงกรานต์ งานบุญต่างๆ หรือแม้กระทั่งเลือกตั้งก็ตาม สำหรับในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ก็จะมีมัสยิดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนเช่นกัน อย่างที่กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น การมีพื้นที่ศูนย์รวมไว้พักพิงใจของชุมชน จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น อย่างเช่นการเกิดขึ้นของมัสยิด Bait Ur Rouf Mosque ในธากา เพื่อรองรับกิจกรรมในชุมชนด้วยสถาปัตยกรรม Marina Tabassum สถาปนิกสาวชาวบังคลาเทศ เป็นผู้ออกแบบมัสยิดนี้…

Continue Reading

Bee Brick อิฐรังผึ้งสำหรับผึ้งอินดี้ที่อาศัยอยู่โดดเดี่ยว ช่วยรักษาสมดุลระบบนิเวศน์

ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินแต่ Bear Brick แต่นวัตกรรมชิ้นล่าสุดของ Green&Blue ที่เราอยากแนะนำให้รู้จักชิ้นนี้ชื่อว่า Bee Brick ซึ่งไม่ใช่แค่หน้าตาจะสวยงามแบบดีไซน์ร่วมสมัยเท่านั้น แต่ Bee Brick ยังถือเป็นงานออกแบบที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆ ที่ส่งผลยิ่งใหญ่ต่อธรรมชาติ ในความหมายตรงตัว Bee Brick ก็คือ ก้อนอิฐสำหรับใช้ในการก่อสร้างที่มีรูเล็กๆ สำหรับให้ผึ้งมาใช้อยู่อาศัย Green&Blue พัฒนา Bee Brick ขึ้นมาเพราะพวกเขาเล็งเห็นว่าปัจจุบันผึ้งที่อาศัยอยู่ตัวเดียว ไม่ได้อยู่เป็นฝูง มีจำนวนลดน้อยลงมาก อันเนื่องมาจากการเติบโตของเมือง การทำการเกษตรโดยใช้สารเคมี และการทำสวนด้วยวิธีสมัยใหม่…

Continue Reading

การเคหะฯ เม็กซิโกสร้างบ้านต้นแบบด้วยแนวคิดพึ่งพาตนเองจากวัสดุและแรงงานท้องถิ่น

หลายประเทศในโลกที่อยู่ในเขตร้อน มีวัสดุพื้นเมืองให้เลือกใช้ได้หลากหลาย เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพให้เลือกสรรค์ในการสร้างที่อยู่อาศัยของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโลกภายนอก ความน่าสนใจคือจะหยิบมาใช้อย่างไรได้บ้าง ในปี 2016 CONAVI หรือ การเคหะแห่งชาติประเทศเม็กซิโก เสนอทางเลือกพร้อมสนับสนุนให้ชาวเม็กซิกันนำวัสดุในท้องถิ่นเช่น ไผ่ ฟาง ปาล์ม ไม้ ให้มาเป็นบ้านสำหรับชุมชนที่ขาดแคลนสร้างบ้าน โจทย์นี้จึงทางการเคหะฯ ต้องการต้นแบบเพื่อเป็นการทดลองจูงใจให้เห็นถึงศักยภาพ สำนักงานสถาปนิก Comunal Taller de Arquitectura จึงได้รับเลือกให้ออกแบบบ้านต้นแบบ ณ เมือง Tepetzintan ที่เมืองนี้เหล่าชาวบ้านได้ทำบ้านตัวอย่างหลังแรกในแนวคิดให้พึ่งพาตัวเองได้จากวัสดุ แรงงานในท้องถิ่น ผ่านการฝึกจากโรงฝึก จนมาถึงการออกแบบและก่อสร้างบ้านต้นแบบหลังที่…

Continue Reading

เทคโนโลยีช่วยคำนวนการสร้างสถาปัตยกรรมจีนลดการใช้ทรัพยากร

เทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบันได้ไปไกลมาก แต่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมักถูกกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ส่วนมาก เราสามารถพบสถาปัตยกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงในเมืองใหญ่ได้ไม่ยาก กลับกันในพื้นที่ชนบทห่างไกล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ดูจะยังเข้าไม่ถึง อาจเพราะการขนส่งที่ไกล และในพื้นที่ห่างไกลต้องการเทคโนโลยีอีกแบบที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ ก็เป็นได้ แต่ในพื้นที่ห่างไกลในชนบทของจีนอย่างหมู่บ้านหยู่หลิน ประเทศจีน สามารถนำเสนอการผสานของวัสดุเก่าอย่างอิฐดินเผาแสนธรรมดาที่หาได้ตามชนบททั่วไปของจีนให้เข้ากับการสร้างสถาปัตยกรรมจากการคำนวณของคอมพิวเตอร์ในงานศาลบรรพบุรุษตระกูลหยั่น การทำงานเริ่มจากสถาปนิก M.O.D.E.S ได้เลือกใช้สำหรับโครงสร้างเป็นเหล็กทั้งเสา โครงหลังคา ส่วนเปลือกเป็นอิฐสถาปนิกต้องการสื่อถึงเรื่องราวภายในสถาปัตยกรรมศาลบรรพบุรุษตระกูลหยั่นด้วยตัวอักษรจีน 闫 การแปลความคือนำตัวอักษรจีนถอดเป็นการเรียงอิฐเป็นช่องแสงที่มีการเว้นระยะแตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดลวดลายคล้ายอักษร 闫  เป็นการกลายรูปจากคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังให้คอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณให้เกิดการตัดก้อนอิฐน้อยที่สุดเพื่อความประหยัด และส่วนอื่นๆ เช่นระแนงช่องแสงได้ใช้เครื่องตัด CNC ช่วยทำให้ระแนงมีความโค้งเป็นคลื่นอย่างกลมกลืน แลดูเกิดความเคลื่อนไหวบนผิวอาคาร แม้ว่างานนี้จะเป็นการก่ออิฐด้วยมือจากแรงงานคน แต่เมื่อใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามา มันสามารถช่วยปรับให้สะดวกและเหมาะสมกับแต่ละถิ่นที่ได้เช่นกัน…

Continue Reading
Close Menu