CHAR CO-Tile: ภูมิปัญญา ‘ถ่าน’ สู่ผลิตภัณฑ์ตกแต่งดีไซน์สวย สร้างงานสร้างอาชีพ

  เมื่อพูดถึงถ่าน หลายคนคงนึกไปถึงประโยชน์ใช้สอยในเรื่องเชื้อเพลิง แต่ถ่านยังมีประโยชน์อีกมาก ทั้งในเรื่องการปรับคุณภาพน้ำ การดูดซับความชื้นและกลิ่นคาว อย่างที่เราเห็นการนำถ่านมาไว้ในตู้เย็นเพื่อดูดซับกลิ่นคาว หรือการดูดกลิ่นอับในตู้เสื้อผ้า เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติที่ว่านี้ได้ถูกถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์ผลงานของ นภดล สังวาลเพ็ชร ที่เกี่ยวเนื่องกับถ่านมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ผลงานในชื่อ ‘ถ่าน’ ที่เขาเลือกตีความผลผลิตทางธรรมชาติชนิดนี้ออกมาเป็นงานศิลปะ รวมถึงนวัตกรรมล่าสุดอย่างกระเบื้องถ่านงานนี้ด้วย เพราะสภาพแวดล้อมที่คุ้นชินกับถ่านมาตั้งแต่เด็ก ทั้งจากธุรกิจของครอบครัว ไปจนถึงการเป็นวัสดุหาง่ายในชุมชน นภดลจึงเลือกผสมผสานลักษณะเด่นของถ่านมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด กระเบื้องถ่าน หรือ CHAR CO- Tile นั้นถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน เช่น แจกัน…

Continue ReadingCHAR CO-Tile: ภูมิปัญญา ‘ถ่าน’ สู่ผลิตภัณฑ์ตกแต่งดีไซน์สวย สร้างงานสร้างอาชีพ