Creative Citizen

Not Just A Cup: หนังสือภาพสำหรับเด็กโดย Nendo Studio เรื่องยากๆ ก็เข้าใจได้ง่ายๆ

อะไรคือความคิดสร้างสรรค์? มันเป็นคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัวนักออกแบบทั้งหลายเมื่อต้องทำงานออกแบบ แต่การออกแบบงานที่ดีนั้น ไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยประโยคที่ว่า “ได้รับแรงบังดาลใจรูปทรงมาจาก...” เพราะรูปทรงเป็นผลลัพธ์ปลายทางของการออกแบบที่มาจากกระบวนการค้นหาคำตอบ ความคิดระหว่างกระบวนการเหล่านี้ จะสามารถต่อยอดไปสู่คำตอบที่หลากหลาย สามารถนำมาพัฒนากลายเป็นสินค้าต่างๆ ได้ ยิ่งในประเทศที่ส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างญี่ปุ่นแล้ว เราจะพบการให้ความสำคัญต่อความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาผ่านข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน จนถึงสถาปัตยกรรม ผังเมือง สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ลอยๆ  แต่มันมาจากการปลูกฝังให้กับผู้คนในชาติตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพื่อตะหนักถึงความสำคัญของการความคิดสร้างสรรค์สู่การออกแบบ เพราะมันจะช่วยพัฒนาชีวิตให้กับผู้คนในสังคมได้ อย่างเช่นการอธิบายความของการออกแบบที่ดูจะซับซ้อนในความคิดเด็ก แต่ทำออกมาให้เรียบง่าย จนเป็นหนังสือ 'Not Just A Cup' เล่มกะทัดรัด สีสันดูเป็นมิตร จากการสร้างสรรค์โดย โอคิ สะโทะ…

Continue Reading
Close Menu