Creative Citizen

Whirlpool Care Counts ให้เด็กนักเรียนซักชุดนักเรียนฟรี ยิ่งซัก ยิ่งอยากมาโรงเรียน

เด็กนักเรียนมีเหตุผลที่ขาดเรียนหลากหลายเหตุผล แต่เหตุผลหนึ่งที่หลายคนอาจนึกไม่ถึง ก็คือเด็กไม่มีเสื้อผ้าสะอาดสวมใส่มาโรงเรียน ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการสำรวจพบว่าในแต่ละวันมีเด็กนักเรียนทั่วประเทศขาดเรียนกว่า 4,000 คน 1 ใน 5 ให้เหตุผลว่าไม่มีเสื้อสะอาดสวมใส่ ทำให้พวกเขาไม่มั่นใจที่จะเข้าชั้นเรียนและไม่กล้ารวมกลุ่มกับเพื่อน ซึ่งตามสถิติอีกเช่นกันพบว่า เด็กที่ขาดเรียนบ่อยมีโอกาสตกงานถึง 40%,  ได้ค่าจ้างต่ำ 70%,  และมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิดและถูกจำขังถึง 8 เท่าของgเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนตามปกติ เครื่องซักผ้า Whirlpool มองเห็นถึงสถิติที่อาจมีผลข่ออนาคตของชาติ ในฐานะเป็นแบรนด์เครื่องซักผ้าที่มอบความสะอาดให้แก่เสื้อผ้าที่สวมใส่ของผู้คน Whirlpool จึงผุดโครงการ Care Counts มอบเครื่องซักผ้าพร้อมเครื่องปั่นแห้งให้กับโรงเรียนหลายแห่งที่มีสถิติเด็กขาดเรียนสูง โดยเด็กนักเรียนสามารถนำเสื้อผ้ามาซักได้พร้อมปั่นแห้งได้ฟรี โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวนักเรียนซึ่งเครื่องซักผ้าจะเก็บสถิติจากหมายเลขบัตรประจำตัวนักเรียนและตารางเวลาการเข้าเรียนของเด็ก โครงการ…

Continue Reading
Close Menu