Face Your Waste แคมเปญถังใสใส่ขยะ เห็นกันจะๆ เราทิ้งอะไรไปเยอะขนาดไหน

‘ขยะ’ เป็นสิ่งที่หลายประเทศกำลังให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะอย่างเข้มข้น เนื่องจากในแต่ละปีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ปริมาณขยะก็เพิ่มขึ้นไปด้วย โลกต้องสูญเสียงบประมาณมหาศาลเพื่อจัดการกับขยะเหล่านี้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลกระทบสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย (more…)

Continue ReadingFace Your Waste แคมเปญถังใสใส่ขยะ เห็นกันจะๆ เราทิ้งอะไรไปเยอะขนาดไหน