Creative Citizen

Naidi Community Hall ศาลาประชาคมนาอิดิ ประเทศฟิจิ แหล่งรวมกิจกรรมของคนในชุมชน

ในหลายวัฒนธรรม พื้นที่ส่วนรวมของชุมชนคือแหล่งรวมใจให้ผู้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มันอาจจะเป็นลานใจกลางชุมชนสักที่เพื่อใช้ในงานสาธารณะหลากรูปแบบ ทั้งเลือกตั้ง ประชุมชุมชน แต่ในบริบทที่คุ้นเคยสำหรับบ้านเราคือลานวัดและศาลาประชาคม ศาลาประชาคมสำหรับชุมชนห่างไกลเป็นสถาปัตยกรรมขนาดเล็กที่จำเป็น เพราะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมชุมชนทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่นการสร้างศาลาประชาคมหลังใหม่ (Naidi Community Hall) แทนที่ศาลาหลังเดิมก่อนหน้านี้ในหมู่บ้านนาอิดิ ประเทศฟิจิ ซึ่งถูกพายุไซโคลนพัดทำลายในปี 2559 โดยได้สำนักงานออกแบบหลากสัญชาติ Caukin Studio มาทำการออกแบบ พร้อมกับร่วมมือกับอาสาสมัคร 20 ชีวิตทั้งที่เป็นนักเรียนสถาปัตย์และช่างร่วมกันก่อสร้างศาลานี้ขึ้นมาใหม่ จุดเริ่มโครงการได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุน Jazmin ซึ่งเป็นหน่วยงานการกุศลของ Naqaqa Giving Foundation…

Continue Reading
Close Menu