Creative Citizen

HiveSters การท่องเที่ยวเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ ร่วมพัฒนาชุมชนด้วยการท่องเที่ยวแบบยังยืน

เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถรักษาคุณค่าวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ให้เลือนหาย เป็นการท่องเที่ยวที่ต้องไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขข้างต้นคือสิ่งที่ทำให้ HiveSters แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวทั่วไปที่เราเห็นกันอยู่ กับปลายทางที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสุข สนุก และประสบการณ์ แต่แพลทฟอร์มการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นี้ แม้จะเพิ่งเริ่มต้น แต่ได้บรรจุกว่า 60 กิจกรรมการท่องเที่ยว พร้อมๆ กับการเข้าไปพัฒนาชุมชนในประเทศไทยมาแล้ว 13 แห่ง การพูดคุยกับ อชิ-อชิรญา และ มิ้นต์-ชญานิศ ธรรมปริพัตรา ไม่ได้น่าสนใจเพียงแค่ไอเดียในการก่อร่างสร้างตัว หรือวิธีการที่ HiveSters เลือกใช้เพื่อรักษาเสน่ห์ของพื้นที่ให้ยั่งยืนได้อย่างไร ในแบบที่ดูธรรมดาแต่ไม่น่าเบื่อ สนุกและทำให้คุณไม่ได้เป็นเพียงแค่ tourist…

Continue Reading
Close Menu