Creative Citizen

นักศึกษา MIT นำพลาสติกเหลือใช้เสริมความแข็งแกร่งให้คอนกรีต

ปัจจุบันโลกเรากำลังเผชิญกับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก โดยเฉพาะขวดพลาสติกใส่น้ำดื่มที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วก็ทิ้ง กลายเป็นขยะที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 450 ปี แม้ว่าการรีไซเคิลจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกจำนวนมากที่มีอยู่บนโลก แต่การรีไซเคิลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆ หลายขั้นตอน ทำให้ปัญหาขวดพลาสติกยังคงเป็นภัยเงียบที่ไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ในแต่ละปี สหรัฐอเมริกามีการใช้ขวดน้ำพลาสติกกว่า 8.6 พันล้านขวด และมีเพียง 1 ใน 5 ของทั้งหมดที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ แต่โชคดีที่ตอนนี้นักศึกษาจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ได้คิดค้นวิธีแก้ปัญหานี้ด้วยการนำขวดพลาสติกเหลือใช้มาปรับเปลี่ยนให้เป็นคอนกรีตที่แข็งแรงทนทาน โดยการนำพลาสติกมาทำเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วไปฉายด้วยรังสีแกมม่าเพื่อทำให้กลายเป็นผง จากนั้นนำไปผสมกับคอนกรีตอีกครั้งหนึ่งให้ได้มาซึ่งคอนกรีตที่แข็งแรงกว่าคอนกรีตทั่วไปประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์…

Continue Reading
Close Menu