Studio Dialogue กับการเป็น Content Provider ที่สร้างประโยชน์และขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า

หากพูดถึงนักพัฒนาเนื้อหา หรือ content provider ในบ้านเรา ชื่อแรกๆ ที่นึกถึงคงต้องมี Studio Dialogue อยู่ในลิสต์นั้นด้วย แป้ง-ณัฐจรัส เองมหัสสกุล และ แม็ก-กริชเทพ ศรศิลป์ สองผู้ก่อตั้งสตูดิโอแห่งนี้ถนัดในเรื่องการจัดการเนื้อหาและออกแบบกราฟิกหลากรูปแบบ ทั้งสิ่งพิมพ์ แคมเปญ ไปจนถึงงานนิทรรศการ สิ่งหนึ่งที่เราชอบในงานของ Dialogue คือกระบวนการทำงานที่มีดีเอ็นเอของคนในสายนิตยสารอยู่ในนั้น งานของพวกเขาไม่เคยฉาบฉวย แต่ลงลึกแทบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนกระทั่งขยายสิ่งที่ได้มาผ่านสื่อกลางรูปแบบต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจุดเด่นอีกอย่างก็เห็นจะเป็นการใช้ทักษะของงานออกแบบกราฟิกเข้าไปผสมผสานในตัวเนื้อหาได้อย่างพอเหมาะพอเจาะเพื่อส่งเสริมให้แต่ละโครงการที่สร้างสรรค์มีความแข็งแรงขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานในสายพาณิชย์…

Continue ReadingStudio Dialogue กับการเป็น Content Provider ที่สร้างประโยชน์และขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า