#เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย ชวนตักทรายกลับบ้านให้ลูกน้ำยุงลายกินให้ท้องแตกตาย

#เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย เพราะ 'ยุงลาย' เป็นพาหะนำโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ถ้ายุงไม่สิ้นลาย คนก็ตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 4 กันยายน 2560 พบว่ามีรายงานผู้ป่วยแล้ว 34,459 ราย และในที่นี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึง 49 ราย สูงขึ้นจากปีก่อนๆ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เผยข้อมูลว่ายุงลาย 1 ตัว สามารถออกลูกได้ถึง 500 ตัว…

Continue Reading#เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย ชวนตักทรายกลับบ้านให้ลูกน้ำยุงลายกินให้ท้องแตกตาย