Creative Citizen

สวีเดนใช้ป้ายโฆษณาดิจิตอลเป็นที่ให้ข้อมูลสถานพักพิงของคนไร้บ้าน

เราชอบจังเลยเวลาที่ได้เห็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่เพื่อชุมชน... โปรเจ็กต์ดีต่อใจนี้เกิดขึ้นที่เมืองสตอล์กโฮล์ม สวีเดิน เมืองที่อยู่ปริ่มๆ จะติดขั้วโลกเหนือ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีถึงสภาพอากาศโหดร้ายในช่วงฤดูหนาว คืนที่หนาวเหน็บเช่นนั้นไม่ต่างจากฝันร้ายสำหรับคนไร้บ้านที่ต้องอาศัยหลับนอนอยู่ตามท้องถนนหรือสถานีรถไฟ ดังนั้นเพื่อให้พวกเขาได้มีสถานที่ที่อบอุ่นซุกหัวนอน ทางรัฐบาลของสวีเดนจึงจับมือกลับกลุ่ม NGO โบสถ์ และองค์กรต่างๆ อีกหลายแห่ง จัดเตรียมสถานที่พักพิงชั่วคราวแก่พวกเขา แต่เพราะสถานพักพิงชั่วคราวเหล่านี้มักหมุนเวียนเปลี่ยนที่กันไป ดังนั้นการจะส่งข่าวสารให้คนไร้บ้านทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่พักพิงที่เปิดให้บริการ ณ เวลานั้นๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ในประเด็นนี้ บริษัทโฆษณาของสวีเดน Clear Channel ได้ผุดไอเดียเจ๋งขึ้นมา ด้วยการใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณาดิจิตอลที่ติดตั้งอยู่ตามถนนหนทางในสต็อคโฮล์มจำนวนทั้งหมด 53 ป้าย มาเป็นตัวให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพักพิง ความเจ๋งของไอเดียที่ว่ายังอยู่ตรงที่ ในเวลาปกติ…

Continue Reading
Close Menu