Creative Citizen

Emergency Collectibles เปลี่ยนหน้าหนังสือพิมพ์รายวันให้เป็นคู่มือรับภัยพิบัติแห่งชาติ

ปี 2538 เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในโกเบประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความรุนแรงมากถึง  7.3 ริกเตอร์ บ้านเรือนเสียหายนับแสนหลัง ถนน ท่าเรือ พังราบเป็นหน้ากลอง ผู้เสียชีวิตกว่า  6 พันคน ภัยพิบัติครั้งนั้นถูกเรียกว่า แผ่นดินไหวโกเบ เป็นเหตุการณ์ที่ชาวโกเบและชาวญี่ปุ่นจะไม่มีวันลืม วันนี้...แม้ทุกอย่างจะผ่านพ้นไป แต่โกเบยังเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว พวกเขาจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความพิโรธของธรณี ด้วยการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ดังนั้นการเตรียมพร้อมก่อนภัยมา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปลูกฝังให้ประชาชนมีความพร้อมตลอดเวลา บริษัทโฆษณา เดนท์สุ จึงร่วมกับ หนังสือพิมพ์รายวัน KOBE SHIMBUN มอบหน้ากระดาษ1คู่ใหญ่ เป็น Emergency Collectibles…

Continue Reading
Close Menu