Creative Citizen

Xiamen Bicycle Skyway ทางจักรยานลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกในประเทศจีน

‘รถติด’ เป็นปัญหาระดับโลกที่หลายประเทศต้องเผชิญไม่ว่าจะประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่ โดยเฉพาะคนเมืองที่ต้องรับมือกับปัญหารถติดทุกวี่วัน ซึ่งนอกจากจะน่าเบื่อ เสียเวลาอันเป็นประโยชน์แล้ว ควันท่อไอเสียรถยนต์ยังส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศอีกด้วย (more…)

Continue Reading
Close Menu