Creative Citizen

‘พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร’ เปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ด้วยการออกแบบ

หลายคนอาจรู้จัก ท็อป - พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ในฐานะนักแสดงและพิธีกร แต่ในช่วงหลายปีมานี้ เขาได้ขยายบทบาทของตัวเองสู่การเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงสำคัญซึ่งทำให้คำว่า ‘Eco’ มีตัวตนในแผนที่ประเทศไทย ความเชื่อของเขาและทีมงานที่ว่า ‘เราสามารถเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่มากขึ้นด้วยการออกแบบ’ ได้ถูกลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนขึ้นตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่อย่าง ‘ECOSHOP’ เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์ออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท คิดคิด (Kidkid) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและออกแบบผลงานซึ่งคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างแบรนด์ Brand O (โอ) กับงานดีไซน์รักษ์โลก ไปจนถึงการก่อตั้งกลุ่ม 'ECO DESIGN THAI'…

Continue Reading
Close Menu