Creative Citizen

Ekoplaza ซูเปอร์มาร์เก็ตในเนเธอร์แลนด์ชวนช็อปสินค้าโซนใหม่ ‘ไร้พลาสติก’

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาประชากรโลกถูกหล่อหลอมให้เชื่อมาโดยตลอดว่า “เราจะอยู่กันเป็นสุขไม่ได้…ถ้าอุตสาหกรรมอาหารบนโลกนี้ไม่มีพลาสติก” แต่นั่นเห็นจะเป็นแค่คำโกหกคำโต เพราะล่าสุดซูเปอร์มาร์เก็ตเชนใหญ่สัญชาติดัชท์นาม Ekoplaza ได้ก้าวออกมาท้าทายมายาคตินี้ด้วยการเปิดพื้นที่ขายโซนใหม่ที่บอกลาพลาสติกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ณ สาขาเปิดใหม่ของเจ้าพ่อซูเปอร์มาร์เก็ต Ekoplaza กลางกรุงอัมสเตอร์ดัม สินค้ากว่า 700 รายการได้ถูกนำเสนอสู่ผู้บริโภคในบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ไม่ใช้พลาสติกแม้แต่น้อย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ บนชั้นขายก็ผลิตขึ้นจากวัสดุทางเลือกประเภทอื่นทั้งหมด ไอเดียท้าทายวงการบริโภคกระแสหลักนี้เกิดขึ้นบนความร่วมมือระหว่างแบรนด์ค้าปลีก Ekoplaza กับกลุ่มรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม A Plastic Planet ที่ต้องการจะกระตุ้นให้ประชากรโลกเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมๆ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร และหันมาช่วยกันลดจำนวนขยะพลาสติกที่กำลัง ‘ล้นมหาสมุทร’ อยู่ในทุกวันนี้ นาย Erik Does ผู้บริหารสูงสุดของ…

Continue Reading
Close Menu