The Anti-Extinction Library ห้องสมุดรูปไข่ในนิวยอร์กช่วยเก็บและปกป้องสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์

โลกและชีวิตวิวัฒนาการคู่กันมาช้านาน ท่ามกลางความหลากหลายของชีวภาพ และกฎแห่งความอยู่รอด ดังที่ ชาร์ลส์ ดาร์วิน เคยพูดไว้ ธรรมชาติคัดสรรค์ชีวิตที่แข็งแรงกว่าเพื่อดำรงอยู่ ส่วนที่อ่อนแอก็พ่ายแพ้ไป ในยุคปัจจุบันเมื่อประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นกลับเป็นการผลักให้ชีวิตอื่นกลายเป็นผู้แพ้มากขึ้น ทรัพยากรทั้งหลายถูกเสพทำลายไปอย่างรวดเร็ว จากระบบอุตสาหกรรมและความเจริญของสังคมมนุษย์ หลายเผ่าพันธุ์กำลังสูญพันธุ์ไป The Anti-Extinction Library ศิลปะรูปทรงไข่ถูกจัดแสดงขึ้นที่ศูนย์อุตสาหกรรมการต่อเรือ Brooklyn Navy Yard ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำ East River ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตบรุคลินในนิวยอร์ก นอกจากจะเป็นงานประติมากรรมแล้ว ก็ยังเป็นเสมือนห้องสมุดปกป้องการสูญพันธุ์ที่จัดเก็บแช่แข็งตัวอ่อนของสายพันธุ์สัตว์ซึ่งมีแนวโน้มจะสูญพันธุ์อันเนื่องมาจากการคุกคามของมนุษย์ จัดเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของผู้คนในชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในงาน TED Countdown…

Continue ReadingThe Anti-Extinction Library ห้องสมุดรูปไข่ในนิวยอร์กช่วยเก็บและปกป้องสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์