Creative Citizen

ของดี…ดูที่อะไรบ้าง? คลิปที่ทำให้การเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตครั้งต่อไป…ไม่เหมือนเดิม

ในยุคตลาดสดเหลือน้อยเต็มที แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตผุดเป็นดอกเห็ด ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตกลายเป็นเแหล่งจับจ่ายและเป็นผู้รับซื้ออาหารจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด คุณภาพชีวิต สิทธิ และรายได้ของคนต้นทางในเส้นทางล้ำเลียงอาหารไม่น้อย จึงขึ้นอยู่กับซูเปอร์มาร์เก็ต ถึงเวลาที่ 'คนปลายน้ำ' อย่างพวกเราต้องร่วมกันดูแลชีวิต 'คนต้นทาง' 'Dear Supermarkets' หรือ 'ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก' เป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายกินเปลี่ยนโลก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และอ็อกแฟมประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากโครงการ SWITCH Asia สหภาพยุโรป จึงอยากชวนทุกคนในฐานะผู้บริโภคและซูเปอร์มาร์เก็ตมาให้ความสำคัญกับ ‘คนต้นทาง’ เพราะว่าอาหารที่ดีจริงต้องไม่ทำร้ายคนต้นทาง ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม และต้องแฟร์กับผู้บริโภค  และเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ในวงกว้างและกระจายออกอย่างรวดเร็วจึงออกคลิปชวนทุกคนร่วมกันส่งเสียงถึงซูเปอร์มาร์เก็ต โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน…

Continue Reading

‘ธีรสิทธิ์ อมรแสนสุข’ ผู้บริหาร Mivana ธุรกิจฟื้นผืนป่าด้วยกาแฟอินทรีย์

'มีวนา (Mivana)' เป็นแบรนด์กาแฟน้องใหม่ที่ตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนคือรักษาป่า ภายใต้วิถีเกษตรอินทรีย์ และกลไกแบ่งปันผลประโยชน์แบบการค้าที่เป็นธรรม (fair trade) แม้จะเป็นธุรกิจที่ก่อตั้งมาไม่นาน แต่มีวนา หรือบริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด ก่อตั้งและบริหารโดย ธีรสิทธิ์ อมรแสนสุข อดีตผู้บริหารบริษัทในเครือแปลนที่ตัดสินใจใช้ช่วงเวลายามเกษียณศึกษาธุรกิจกาแฟที่ตนไม่เคยรู้จักมาก่อน แม้ว่าธีรสิทธิ์จะเป็นมือใหม่ในธุรกิจกาแฟ แต่ประสบการณ์ที่เข้มข้นและความสัมพันธ์กับผู้ผลิตที่เข้มแข็งก็ทำให้มีวนาเดินทางมาได้ถึง 3 ปี โดยมีพื้นที่การผลิตกาแฟถึง 8,000 ไร่ ..มีวนาดำเนินธุรกิจอย่างไร แตกต่างจากกาแฟแบรนด์อื่นหรือไม่ และช่วยรักษาป่า เกื้อกูลชุมชนอย่างไร CreativeMove ชวนอ่านบทสนทนาที่เข้มข้นเหมือนกาแฟดำ แต่มีโน้ตละมุนของช็อกโกแลตและกลิ่นน้ำผึ้งอ่อนๆ…

Continue Reading
Close Menu