Creative Citizen

Flashfood แอพฯ ซื้ออาหารใกล้หมดอายุในราคาถูก ช่วยลดขยะอาหารโลก

ขยะอาหารจัดเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก เพราะเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการบริโภคอาหารก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้มีการผลิตและจำหน่ายอาหารมากมายหลากหลายประเภทเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ปัญหาที่ตามมาก็คืออาหารที่จำหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในร้านค้าปลีกนั้นเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน กลายเป็นขยะอาหารที่ต้องนำไปฝังกลบ เกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมามีหลายประเทศที่ตระหนักถึงปัญหานี้และช่วยแก้ปัญหา โดยการจัดเก็บอาหารส่วนเกินที่ยังคงสภาพดีและยังรับประทานได้จากผู้ให้บริการอาหารไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการ หรือนำมาลดราคาและจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ล่าสุดบริษัท Flashfood ในแคนาดา ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า 'Flashfood' เพื่อช่วยลดปัญหาขยะอาหาร โดยการจับมือกับร้านค้าปลีกอาทิ Longo’s (Toronto), Farm Boy (London) และ Buy-Low Foods (Vancouver) ในการมอบส่วนลดของอาหารที่ใกล้จะหมดอายุ ซึ่งการใช้งานแอพฯ ก็ง่ายมาก เพียงผู้ใช้เลือกร้านค้าจากแผนที่บนหน้าจอโทรศัพท์…

Continue Reading
Close Menu