Creative Citizen

One Third: เปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดความสูญเสียของอาหารโลก
One third - a project on food waste

One Third: เปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดความสูญเสียของอาหารโลก

เชื่อไหมว่า หนึ่งในสามของอาหารของโลกกำลังถูกทิ้งให้สูญเปล่า ทั้งจากกระบวนการผลิตมาจนถึงการบริโภคในชีวิตประจำวันของเรา ตามรายงานการศึกษาขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) ระบุว่าเราได้สูญเสียอาหารเป็นจำนวนมากกว่าพันล้านตันในแต่ละปี ในขณะที่มีผู้หิวโหยบนโลก ราว 925 ล้านคน ช่างเป็นเหมือนตลกร้าย นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินและองค์กรที่เกี่ยวข้องจับประเด็นเรื่องนี้มานำเสนอ เพื่อหาวิธีลดการสูญเสียของอาหารเหล่านั้นลง Klaus Pichler ศิลปินภาพถ่ายชาวเวียนา ประเทศออสเตรีย เป็นผู้หนึ่งที่ทำโปรเจ็กต์อาร์ตของตนบนหัวข้อ 'หนึ่งในสาม' หรือ  ‘One…

Continue Reading
Close Menu