WASTED! The Story of Food Waste: ขยะอาหาร – สารคดีนี้มีคำถามถึงเราทุกคน

การสูญเสียของอาหาร หรือ 'ขยะอาหาร' นี้เป็นวิกฤตปัญหาที่โลกเรากำลังเผชิญอยู่ ในทุกปีกระบวนการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคของคนเรานั้นต้องใช้น้ำ 80 เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่ 40 เปอร์เซ็นต์ของโลก แล้วเหมือนเรื่องตลกที่ผลผลิตทั้งหมดกลายเป็นขยะอาหารมากมายถึง 1.3 พันล้านตันต่อปี ไม่เพียงเท่านั้น ประชากรผู้อดอยากทั่วโลกมากมายเป็นหลายสิบล้านคนที่ไม่อาจเข้าถึงกลไกของระบบบริโภคนี้ได้ และขยะเหล่านี้ยังทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาอีก ที่โลกเป็นเช่นนี้คงต้องมีบางอย่างไม่ถูกต้อง บางสิ่งในกระบวนความคิดที่บกพร่อง หนังเรื่องนี้กำลังชวนเราขบคิดร่วมหาทางออกกัน ‘WASTED! The Story of Food Waste’ หนังสารคดีเกี่ยวกับ 'ขยะอาหาร' ส่งสารถึงกระบวนการจัดการในระบบบริโภคของสังคมโลกออกมาอย่างน่าสนใจและครบวงจร เป็นไปได้แค่ไหนที่เราจะบริโภคโดยไม่ต้องสูญเสีย หรือมีขยะอาหารให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้…

Continue ReadingWASTED! The Story of Food Waste: ขยะอาหาร – สารคดีนี้มีคำถามถึงเราทุกคน

The People’s Fridge ตู้เย็นสาธารณะ เหลือเอามาแบ่ง อยากได้อะไรให้มาหยิบ

ปัจจุบันโลกเรากำลังประสบกับปัญหาวิกฤต 'ขยะอาหาร' ราวๆ 1 ใน 3 ของอาหารทั่วโลก ในแต่ละปีหรือประมาณ 1.3 พันล้านตันถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ สร้างมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกหลายแสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี อีกทั้งยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโลก เกิดภาวะโลกร้อนด้วย Ben Longman หนุ่มชาวอังกฤษผู้ที่ตระหนักถึงปัญหา 'ขยะอาหาร' ได้ตั้งโปรเจ็คท์ ‘The People’s Fridge’ ร่วมกับกลุ่มคนในชุมชน นักเคลื่อนไหวด้านอาหาร และผู้ประกอบการค้าเพื่อระดมทุนซื้อ 'ตู้เย็นสาธารณะ' ที่ได้แนวคิดมาจากประเทศสเปน เยอรมนี และอินเดีย มาตั้งไว้บนพื้นที่สาธารณะเพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำอาหารหรือวัตถุดิบที่ไม่กินไม่ใช้มาใส่ไว้ในตู้เย็นนี้ เพื่อให้คนที่ต้องการมาหยิบไปกิน ไปทำอาหารได้ตามใจชอบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้คนตระหนักถึงคุณค่าของอาหารและช่วยลดปริมาณการทิ้งขยะอาหารได้ ซึ่งหลังจากเปิดระดมทุน…

Continue ReadingThe People’s Fridge ตู้เย็นสาธารณะ เหลือเอามาแบ่ง อยากได้อะไรให้มาหยิบ

ขนมดีไซน์เก๋จากอาหารเหลือทิ้งผลิตจากเครื่องพิมพ์ 3D ช่วยลดการกินทิ้งกินขว้าง

วิกฤตขยะอาหารเป็นปัญหาระดับโลก ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา โดย 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตขึ้นทั่วโลกในแต่ละปี หรือประมาณ 1.3 พันล้านตัน จะกลายเป็นขยะอาหารที่ไร้ประโยชน์และคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 2 ล้านตันภายในปี 2030 ที่สำคัญขยะอาหารเหล่านี้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะก๊าซมีเทนที่มีความรุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 20 เท่า ซึ่งจะทำลายชั้นบรรยากาศโลกหรือทำให้โลกร้อนขึ้น เพื่อเป็นการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ดังกล่าว Elzelinde Van Doleweerd หญิงสาวชาวดัชต์ผู้จบการศึกษาจาก Eindhoven University of Technology จึงร่วมมือกับบริษัทด้านเทคโนโลยี 3D ในประเทศจีน…

Continue Readingขนมดีไซน์เก๋จากอาหารเหลือทิ้งผลิตจากเครื่องพิมพ์ 3D ช่วยลดการกินทิ้งกินขว้าง