Creative Citizen

รู้จัก Trash Isles ประเทศเกิดใหม่กลางมหาสมุทรกันหรือยัง?

ขยะในทะเลเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีและมีจำนวนมหาศาล อย่างล่าสุดมีกองขยะในทะเลใกล้ๆ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ที่เมื่อเทียบพื้นที่แล้วได้เท่ากับพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสเลยทีเดียว และเพื่อเป็นการย้ำเตือนถึงพิษภัยของขยะในท้องทะเลมากมายเหล่านี้ Plastic Ocean Foundation ร่วมกับกลุ่ม LADbible เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับโลกยุคใหม่กำลังแนะนำให้เรารู้จักกับประเทศใหม่ล่าสุด Trash Isles นอกจากย้ำเตือนถึงพิษภัยแล้วยังรณรงค์ให้ช่วยกันกำจัดขยะในท้องทะเลให้หมดไปด้วย โดยการนำของอดีตรองประธานาธิบดี อัล กอร์ ซึ่งร่วมในโครงการโดยเป็นประชาชนคนแรกของประเทศขยะนี้ พร้อมด้วยการจัดแสดงความมีอยู่ของประเทศอย่างครบครัน ทั้งธงชาติ, พาสปอร์ต, เงินตรา, และแสตมป์ ดูเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจของเหล่ามนุษย์ชาติที่เกิดประเทศใหม่กลางมหาสมุทร แต่เป็นผลงานของนานาประเทศที่ร่วมกันสร้างแถมยังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลอย่างรุนแรง ถึงขั้นวิกฤติชนิดไม่เคยมีมาก่อน ไม่เพียงเท่านั้นยังมีความพยายามจะนำรายชื่อประเทศเข้าสู่องค์การสหประชาชาติเพื่อประกาศให้โลกรับรู้ถึงประเทศเกิดใหม่ประเทศที่ 196 นี้โดยทั่วกัน…

Continue Reading
Close Menu