Happiness Calendar ปฏิทินสำรวจความสุขด้วยการบันทึกความรู้สึกในแต่ละวัน

ปฏิทินในรูปแบบการเดินทางของดวงดาวแผ่นนี้ แค่ดูเผินๆ ก็ผิดแปลกแตกต่างไปจากปฏิทินทั่วไปที่เราเคยพบเห็นกันมา นี่คือปฏิทิน ‘ความสุข’ ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสรู้จักและเข้าใจตัวเอง โดยบันทึกความรู้สึกในแต่ละวันผ่านวิธีการง่ายๆ อย่างการระบายสี สีสันทั้ง 8 กับการสะท้อน 8 อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ ตั้งแต่สีส้ม ในวันที่สนุก สดใส ร่าเริง และเบิกบาน | สีชมพู ในวันที่หัวใจมีรัก อบอุ่น และอิ่มเอม | สีเขียว ในวันที่สบายใจและผ่อนคลาย | สีเหลือง ในวันที่รู้สึกเฉยๆ เป็นปกติ…

Continue ReadingHappiness Calendar ปฏิทินสำรวจความสุขด้วยการบันทึกความรู้สึกในแต่ละวัน