‘Health Tech : ทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ’ หนังสือดีไซน์เก๋เปิดโลกเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ในยุคที่หาคนสวมนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ง่ายพอ ๆ กับนาฬิการะบบควอทซ์ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า ‘เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ’ (Health Technology) ขยับเข้ามาใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนมากขนาดไหน หากไม่ใช่แค่นาฬิกา ทุกวันนี้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งถ้าเกิดใครเคยมีโอกาสชมนิทรรศการ ‘Health Tech: ทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ’ ที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นก็คงจะได้เห็นแนวโน้มของโลกและตัวอย่างในการนำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตด้วยความคิดสร้างสรรค์ แต่ความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะทางเจ้าของโปรเจ็กต์และทีมนักออกแบบ Studio Dialogue ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงาน ยังร่วมกันต่อยอดนิทรรรศการสู่หนังสือดีไซน์เก๋ที่ออกแบบรูปเล่มให้มีฟังก์ชั่นสนุก ๆ พร้อมชวนผู้อ่านมาทำความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพผ่านการเล่นบอร์ดเกม โดยหนังสือแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ เล่มหลักที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระนิทรรศการ ซึ่งจะพาไปสำรวจโลกของเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพบนคำถามพื้นฐาน 5…

Continue Reading‘Health Tech : ทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ’ หนังสือดีไซน์เก๋เปิดโลกเทคโนโลยีด้านสุขภาพ