Hogewey Dementia Village ชุมชนแสนอบอุ่นสำหรับผู้ป่วยความจำเสื่อมในเนเธอร์แลนด์

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า การ 'ลืมและจำ' เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์ เพราะทั้งสองสิ่งต่างส่งผลต่อการเรียนรู้ การใช้ชีวิต และหล่อหลอมให้มนุษย์คนหนึ่งสมบูรณ์ เมื่อใดก็ตามที่ทั้งสองสิ่งถูกฉกชิงไป ไม่ว่าจะเพราะความไม่ใส่ใจ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรคความจำเสื่อม ผลที่ตามมาไม่เพียงแต่จะทำร้ายผู้ที่ถูกลืมเท่านั้น แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวผู้ป่วยในระดับที่ลึกและรุนแรงกว่าหลายเท่านัก ในฟากหนึ่ง เราเห็นการตั้งคำถามจากคนภายนอกว่า ‘แล้วพวกเขาจะอยู่กันอย่างไร? หรืออาจมองผู้ป่วยเหล่านี้ด้วยความสงสารและเห็นใจ แต่ Yvonne van Amerongen กลับเลือกทำในสิ่งที่ต่างออกไปด้วยคำถามธรรมดาสามัญที่ว่า "แล้วทำไมเราถึงไม่ทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ใช้ชีวิตได้แบบปกติล่ะ" คำตอบของเธอก็คือการก่อตั้งศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยสูงวัย Hogewey Dementia Village บนพื้นที่ 4 เอเคอร์ ในเมือง…

Continue ReadingHogewey Dementia Village ชุมชนแสนอบอุ่นสำหรับผู้ป่วยความจำเสื่อมในเนเธอร์แลนด์