Creative Citizen

จากตู้…สู่บ้าน ที่ Marston Court โครงการที่พักร่วมสมัยเพื่อคนยากไร้ในลอนดอน

เมืองใหญ่ต่างๆ ในโลกทุกวันนี้ต่างพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาคนไร้บ้านไม่ให้ลุกลามกลายเป็นอาชญากรรมสังคม โดยหลายๆ เมืองได้ผลักดันนโยบายการจัดหาที่อยู่ราคาประหยัดให้กับประชากรกลุ่มนี้ แต่อย่างไรก็ดีอุปสรรคสำคัญที่ทุกเมืองต้องเจอก็คือ “แล้วเราจะไปหาบ้านพวกนี้มาจากไหน?” ด้วยงบประมาณที่จำกัด ทั้งยังต้องตอบโจทย์ทุกมิติของความพอเพียง เป็นมิตรต่อผู้ใช้ และไม่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมในชุมชนนั้นๆ ด้วย เขตเมืองอีลลิ่ง (Ealing) ของกรุงลอนดอนหาคำตอบข้อนี้ได้จาก…ตู้คอนเทนเนอร์ ในก้าวแรกเทศบาลเขตอีลลิ่งเชื้อเชิญสองบริษัทผู้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใช้อาศัย CargoTek และ ISO Spaces มาประชุมกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ QED เพื่อช่วยกันพัฒนาแนวคิดที่อยู่อาศัยอย่างง่าย The Marston Court ไว้รองรับคนไร้บ้านในภาวะฉุกเฉิน โดยภาพที่พวกเขาฝันไว้ก็คืออยากให้มันมีลักษณะเป็นโมเดิร์นคอมเพล็กซ์ที่ประกอบขึ้นจากโมดูลของตู้คอนเทนเนอร์หลายๆ ตู้   โครงการ Marston…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu