Girls Auto Clinics: อู่ซ่อมรถโดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง เสริมสวยได้ระหว่างรออีกต่างหาก

พอทีนะคะกับอู่ซ่อมรถทั้งหลายซึ่งมองสาวๆ ที่พารถเข้าอู่คนเดียวเหมือนหมูในอวย คิดว่าผู้หญิงไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไก จะบอกความจริงครึ่งเดียว ซ่อมแบบเลี้ยงไข้ หรือคิดค่าอะไหล่แพงเกินไปก็ไม่มีทางรู้ อู่ซ่อมรถก็เลยเหมือนสถานที่ที่สาวๆ แอบขยาด แต่ก็ยากที่จะเลี่ยง แต่กับที่นี่ GAC - Girls Auto Clinics อู่ซ่อมรถซึ่งก่อตั้งโดย Patrice Banks สาววิศวกรเครื่องกลผู้ต้องการเปลี่ยนทัศนคติที่ผู้หญิงมีต่อเครื่องยนต์กลไกและช่างซ่อมรถ ให้ผู้หญิงสามารถขับรถเข้าอู่ได้แบบไม่เครียด เพราะที่นี่คืออู่ของผู้หญิงเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ GAC ปฏิบัติกับผู้หญิงอย่างมีมารยาท ให้บริการอย่างยุติธรรม แนะนำความรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกโดยไม่ดูเบา และมีเวิร์คช็อปเกี่ยวกับเครื่องยนต์มาให้สาวๆ ทำสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันก็บอกให้โลกรู้ว่าผู้หญิงกับการซ่อมรถไม่ใช่ไม้เบื่อไม้เมาต่อกัน เพราะพนักงานที่นี่ล้วนเป็นช่างซ่อมผู้หญิงทั้งหมด Banks…

Continue ReadingGirls Auto Clinics: อู่ซ่อมรถโดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง เสริมสวยได้ระหว่างรออีกต่างหาก