‘Human Library’ ชวนคน ‘อ่านมนุษย์’ เพื่อหยุดอคติต่อกัน

Human Library คือห้องสมุดที่ไม่มี 'หนังสือ' สักเล่มให้เราอ่าน! แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรจากที่นี่ เพราะสิ่งที่ห้องสมุดแห่งนี้เตรียมไว้ให้ 'อ่าน' ก็คือ 'มนุษย์' คนเดินดินธรรมดาอย่างเราๆ ท่านๆ นี่ไงล่ะ ก่อนจะอธิบาย 'วิธีอ่านมนุษย์' ให้หายสงสัย ต้องขอเกริ่นว่า--นี่คือโปรเจ็กต์ที่มีแนวคิดสุดก้าวหน้าและท้าทายประเด็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของโลกทุกวันนี้ นั่นก็คือการมีอคติ และ ความคิดเหมารวม ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จนเกิดการเลือกปฏิบัติ ตัดสินคนไม่เท่าเทียมกัน ลามไปถึงขั้นกดขี่ข่มเหงลิดรอนสิทธิส่วนตัวกันเลยก็มี ซึ่งเป็นปัญหาที่ชักจะเพิ่มระดับความรุนแรงและความถี่มากขึ้นทุกวัน ยกตัวอย่างที่เห็นใกล้ตัวก็เช่นการฆ่าตัวตายของเด็กวัยเรียนจากการถูกเพื่อนล้อเลียน หรือแม้แต่การทะเลาะเบาะแว้งกันบนท้องถนนที่หลายครั้งจบลงด้วยความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ก็มีข่าวให้เราเห็นอยู่บ่อยๆ เพื่อทำลายอคติที่มาบดบังใจเราจนสร้างปัญหา จึงเป็นที่มาของโปรเจ็กต์ Human Library ที่พยายามสร้าง community ชวนคนมาเปิดใจศึกษา เรียนรู้…

Continue Reading‘Human Library’ ชวนคน ‘อ่านมนุษย์’ เพื่อหยุดอคติต่อกัน