Creative Citizen

Sangini House ในอินเดียผสานองค์ประกอบจากอดีตผ่านการดัดแปลงและออกแบบสู่ลมหายใจร่วมสมัย

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเอเชียได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตกที่มีภูมิอากาศแตกต่างกันมาก ในกำเนิดของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เกิดจากผลพวงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้บ้านเรือนในเอเชียเปลี่ยนรูปแบบไปตามตะวันตก จากที่เคยเปิดรับแสงอาทิตย์ได้น้อยตามระบบโครงสร้างแบบดั้งเดิมที่เป็นผนังรับน้ำหนัก จึงหันมาเปิดรับแสงอาทิตย์มากขึ้นจากการนำกระจกมาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม ทำให้สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเอเชียเปิดรับแสงอาทิตย์เข้ามาเต็มที่จนสูญเสียความสลัวแบบดั้งเดิม ทั้งที่หลายส่วนการใช้สอยไม่ได้ต้องการแสงมาก เพราะพื้นที่หลายส่วนของเอเชียมีแสงอาทิตย์ที่จัดจ้าเกินความต้องการ สถาปัตยกรรมจึงออกแบบให้มีแสงที่พอต่อการใช้สอยและปริมาณของแสงอาทิตย์ ปัญหานี้ยังรวมไปถึงอินเดียด้วยเช่นกัน มีอีกวิธีแก้ปัญหานี้จาก รัฐคุชราต อินเดีย โดยสถาปนิกจาก Urbanscape Architects และ Utopia Designs นำเสนอเรื่องราวจากสถาปัตยกรรมประเพณีอินเดียมาต่อยอดในการออกแบบอาคารสำนักงาน 8 ชั้น ของกลุ่มบริษัท Sangini ที่ตั้งอยู่ในเมืองสุหรัด ในย่านที่กำลังจะมีการเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ การออกแบบให้เป็นอาคารสูงจึงเป็นทางเลือกที่ช่วยในการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้สอย ลักษณะการใช้สอยโดยรวมเป็นสำนักงานที่เต็มไปด้วยพื้นที่ทำงาน ห้องประชุม พื้นที่ส่วนที่ต้องการแสงธรรมชาติเข้ามาได้ออกแบบให้เป็นผนังกระจกเพื่อรับแสงมาใช้ภายในเต็มที่…

Continue Reading
Close Menu