Creative Citizen

ROHM Theatre Kyoto ชุบชีวิตอาคารเก่า เติมพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้เมืองและคนในชุมชน

วัฒนธรรมการใช้พื้นที่สาธารณะของประเทศที่เจริญแล้วจะเน้นให้เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร การออกแบบพื้นที่โล่งของเมืองจึงควรมีสัดส่วนที่เหมาะสม ถ้าใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลคือ 15 ตารางเมตรต่อคน หากพื้นที่สาธารณะของเมืองได้รับการออกแบบให้ดี มีตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสม สามารถช่วยให้เมืองมีชีวิตชีวาขึ้นมา พร้อมกับประชากรมีคุณภาพชีวิตไปพัฒนาประเทศได้ อย่างเมืองเคียวโตะซึงเป็นเมืองที่เป็นที่รวมของศิลปวัฒนธรรม บรรยากาศของเมืองมีการอนุรักษ์เป็นอย่างดี แต่ก็มีส่วนที่เป็นของใหม่ด้วย การออกแบบสถาปัตยกรรมในเมืองเคียวโตะจึงเป็นการประณีประนอมระหว่างความเก่าและใหม่ไปพร้อมกัน นอกจากอาคารเก่าแบบประเพณีแล้วนั้น เคียวโตะยังมีงานจากยุคสมัยใหม่ที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์หลายชิ้นเช่นกัน อย่างเช่นอาคารเคียวโตไคคัง ออกแบบโดยสถาปนิกระดับตำนานของญี่ปุ่น คุนิโอะ มะเอะคะวะ แต่เดิมเป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต เปิดใช้งานมาตั้งแต่ยุค 1960 และปิดปรับปรุงไปเมื่อปี 2012 เคียวโตไคคังเป็นอาคารคอนกรีตเปลือยที่สำคัญของยุคสมัยใหม่ เสี่ยงต่อการถูกทุบทิ้งเพื่อพัฒนา ทางกรรมการจึงได้พิจารณาถึงคุณค่าของอาคารจากยุคสมัยใหม่นี้ ให้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาด้วยการเติมพื้นที่ทางวัฒนธรรม โดยได้สถาปนิก Kohyama…

Continue Reading

Emergency Collectibles เปลี่ยนหน้าหนังสือพิมพ์รายวันให้เป็นคู่มือรับภัยพิบัติแห่งชาติ

ปี 2538 เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในโกเบประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความรุนแรงมากถึง  7.3 ริกเตอร์ บ้านเรือนเสียหายนับแสนหลัง ถนน ท่าเรือ พังราบเป็นหน้ากลอง ผู้เสียชีวิตกว่า  6 พันคน ภัยพิบัติครั้งนั้นถูกเรียกว่า แผ่นดินไหวโกเบ เป็นเหตุการณ์ที่ชาวโกเบและชาวญี่ปุ่นจะไม่มีวันลืม วันนี้...แม้ทุกอย่างจะผ่านพ้นไป แต่โกเบยังเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว พวกเขาจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความพิโรธของธรณี ด้วยการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ดังนั้นการเตรียมพร้อมก่อนภัยมา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปลูกฝังให้ประชาชนมีความพร้อมตลอดเวลา บริษัทโฆษณา เดนท์สุ จึงร่วมกับ หนังสือพิมพ์รายวัน KOBE SHIMBUN มอบหน้ากระดาษ1คู่ใหญ่ เป็น Emergency Collectibles…

Continue Reading

Junko Fukutake Terrace พื้นที่กิจกรรมแบบเปิด เชื่อมมหาวิทยาลัยเข้ากับชุมชน

สถาปัตยกรรมสำหรับการศึกษาควรมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เมื่อเหล่านักศึกษาที่ต้องอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยกำลังถูกบ่มเพาะให้เป็นคนที่ค้นหาตัวเอง มีแนวคิดของตัวเองก่อนออกไปรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยและสังคมจึงควรเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรทำความรู้จักควบคู่กัน ณ มหาวิทยาลัยโอะคะยะมะ เมืองโอะคะยะมะ ประเทศญี่ปุ่น มีอาคารรูปทรงบางเบา แลดูลื่นไหล คืองาน Junko Fukutake Terrace ออกแบบโดยสำนักงานสถาปนิกญี่ปุ่นนาม SANAA อาคารนี้ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยโอะคะยะมะ วิทยาเขตสึชิมะ ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยเข้าหาชุมชนมากขึ้น จึงรื้อรั้วเดิมออกไป ให้อาคารนี้ทำงานกับชุมชนโดยรอบมากขึ้น ด้วยที่ตั้งอาคารอยู่ริมมหาวิทยาลัยก่อนจะไปยังชุมชนข้างเคียงในแนวเหนือใต้ แถมยังรายล้อมด้วยต้นแปะก๊วยช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีได้ง่าย โปรแกรมอาคารเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้มาพักผ่อน พบปะ สร้างกิจกรรมสันทนาการกันนอกห้องเรียน พร้อมกับให้สถาปัตยกรรมเป็นตัวเชื่อมมหาวิทยาลัยเข้ากับชุมชน มากกว่าจะตัดขาดจนเกิดความห่างเหินต่อสังคม ตัวโครงสร้างแลเบาบางตามไสตล์ SANAA…

Continue Reading

Satoyama: Japan’s Secret WaterGarden เมืองอายุกว่าพันปีกับวิถีรักษ์โลกที่ยั่งยืน

ในกรุงเทพฯ เราคงไม่เคยเห็นน้ำคลองใสสะอาดจนได้เห็นเงาไม้กระทบผิวน้ำกันเท่าไหร่ และคงไม่มีใครกล้าเอาผักไปล้างในคลองหรือแม่น้ำ แต่ในประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องความมีวินัย เป็นระเบียบ รักษาธรรมชาติ และสมดุลการใช้ชีวิตทั้งในเมืองและตำบลต่างๆ ทั่วประเทศแล้วนั้น การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลเป็นเรื่องที่เกิดมาก็รู้เห็น ทำ และยังทำอย่างต่อเนื่อง เราอยากให้คุณได้ชมสารคดีชื่อดังที่ BBC นำไปฉาย และมีเสียงผู้บรรยายชื่อดัง Sir David Attenborough ประกอบสารคดีอันสงบและสมดุลเรื่องนี้ ใน Satoyama: Japan's Secret WaterGarden จะมีบ้านสักกี่หลังในโลกนี้ที่ต่อน้ำใสสะอาดจากแม่น้ำเข้าบ้าน และอีกส่วนหนึ่งน้ำที่ใช้ก็ถูกหมุนเวียนออกไปเลี้ยงปลา โดยเฉพาะปลาคราฟท์ อีกทั้งปล่อยน้ำกลับสู่ธรรมชาติแบบไร้มลพิษ ไร้ความเน่าเสียโดยไม่มีแม้แต่สารเคมีบำบัด น้ำสะอาดไม่เคยเป็นปัญหาของคนในเมืองนี้เป็นศตวรรษ …

Continue Reading

Fukuyama Renovation Project ปรับโฉมช้อปปิ้งสตรีทอายุกว่า 50 ปีในญี่ปุ่นให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ในหลายวัฒนธรรมตะวันออก ถนนไม่ได้เป็นแค่ทางสัญจร แต่เป็นที่พบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมสาธารณะ ค้าขายแลกเปลี่ยนอีกด้วย จากถนนหน้าตึกแถวเรียงรายเป็นตลาดกึ่งถาวร จนสุดท้ายเมื่อเติมหลังคาคลุมเข้าไประหว่างตึกแถวจึงกลายเป็น shopping street ในที่สุด อย่างในประเทศญี่ปุ่นการจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดแบบ shopping street เป็นรูปแบบที่พบได้ทั่วไปทุกเมือง ลักษณะที่คุ้นเคยคือเป็นย่านขายของต่างๆ ที่แสงลงมาน้อย เพราะต้องการหลบแดด ฝน แต่ก็ทำให้แสงในการใช้งานน้อยลงด้วยเช่นกัน shopping street ในบางพื้นที่ที่มีอายุผ่านร้อนหนาวมานาน ต้องมีการปรับปรุงโฉมบ้าง เพื่อให้ตัวย่านการค้านี้สามารถกระตุ้นเมืองด้วยกิจกรรมที่เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับยุคด้วยเช่นกัน เช่นกับ การปรับปรุงร้านในถนนยาวราว 440 เมตร อายุกว่า 50…

Continue Reading

Tokyo Bon 2020: เอ็มวีสนุกๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นแบบคาวาอี้

ภาษาคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และวัฒนธรรมสามารถปรับปรุงแปลงไปตามเงื่อนไขของเวลา ถิ่นที่ เช่นกันกับภาษาอังกฤษ เราคงต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลากวัฒนธรรมทั่วโลก จนผสานเข้ากับภาษาของแต่ละถิ่นจนบางครั้งมีรูปแบบที่เกิดขึ้นมาใหม่เช่น Singlish หรือภาษาอังกฤษแบบสิงคโปร์ ถ้าเป็นสำเนียงไทยก็คือ Tinglish สำเนียงที่แปร่งไปนั้น หากเทียบกับสำเนียงต้นฉบับอาจจะฟังยาก แต่เป็นสำเนียงที่ถูกปรุงไปตามถิ่นที่นั้นๆ จนคนในชาติใช้จนชิน อย่างเช่นในญี่ปุ่นเองก็มีภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่า Japanglish Japanglish คือภาษาอังกฤษสำเนียงญี่ปุ่นที่อาจจะฟังยาก เพราะภาษาญี่ปุ่นมี 5 เสียงพื้นฐานคือ あ-อะ  い-อิ う-อุ え-เอะ お-โอะ และมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวคือ ん-อึน ซึ่งจะออกเป็นเสียงสะกดเป็น แม่กง…

Continue Reading

อาคารก้อนเมฆ..ที่พักผู้โดยสารแห่งใหม่บนเกาะอาร์ตๆ อย่าง Naoshima

เกาะนาโอชิมะที่ตั้งอยู่กลาง Seto Inland Sea ในเขตจังหวัดคากาวะ ของญี่ปุ่นนั้น ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะที่โดดเด่นทางด้านศิลปะร่วมสมัย เพราะนอกจากจะมี Chichu Art Museum เป็นพระเอกคนแรกๆ ที่บุกเบิกเข้าไปบนเกาะแล้ว ก็ยังเป็นสถานที่จัดงาน Setouchi Triennale Art Festival และที่แน่นอนว่าที่เป็นแม่เหล็กให้หลายๆ คนเดินทางไปเพื่อโพสต์ท่าถ่ายรูปลงโซเชียลนั้นก็คือ งานศิลปะติดตั้งจัดวาง Yellow Pumpkin ของ Yayoi Kusuma ที่ตั้งโดดเด่นอยู่ริมทะเล ล่าสุด เกาะนาโอชิมะก็ยังได้ต้อนรับแลนด์มาร์คอีกแห่ง คือ…

Continue Reading

หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นกระตุ้นการอ่านด้วย News Bottle ชวนอ่านข่าวจากขวดน้ำดื่ม

ในโลกดิจิตอลทุกวันนี้ การปิดตัวกันเป็นว่าเล่นของสื่อสิ่งพิมพ์กลายเป็นสิ่งที่เราเห็นกันจนชินตา ส่วนเจ้าที่ยังหลงเหลือก็ต้องพยายามปรับตัวเพื่อหาหนทางอยู่รอดต่อไป The Mainichi Newspaper หนังสือพิมพ์จากค่ายสิ่งพิมพ์ยักษ์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งแม้ว่ากลยุทธ์การปรับตัวของพวกเขาจะริเริ่มมาได้ 3-4 ปี แล้ว แต่ก็นับว่ายังล้ำสมัยอยู่สำหรับทุกวันนี้ รวมทั้งเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจชวนให้สื่อสิ่งพิมพ์ไทยติดตามรับชม ในปี 2013 ทาง Mainichi ได้ว่าจ้างเอเจนซี่ Dentsu ทำแคมเปญรณรงค์ให้หนุ่มสาวเจเนอเรชั่นวายของญี่ปุ่นหันมาสนใจอ่านข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์มากขึ้น โดยภายหลังจากทำการรีเสิร์ช Dentsu ก็พบว่าแม้ว่าหนุ่มสาวเจนวายจะไม่ชอบซื้อหนังสือพิมพ์ แต่พวกเขาก็มักจะซื้อน้ำดื่มประเภทขวดพลาสติกเป็นประจำแทบทุกวัน นั่นเองพวกเขาจึงเกิดไอเดียนำเอาข่าวสารประจำวันจากหนังสือพิมพ์ Mainichi มาพรินต์ลงบนขวดของน้ำดื่มแต่ละขวด กลายเป็น 'News Bottle'…

Continue Reading

SEEM ชุดตรวจสเปิร์มด้วยมือถือ! ช่วยภาวะมีบุตรยาก สานสัมพันธ์ชีวิตคู่

อัตราการเกิดของคนญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเพราะคนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกแล้วส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งที่อยากมีลูกก็พบปัญหาภาวะมีบุตรยาก (Infertility) ซึ่งตามความเชื่อ ก็มุ่งประเด็นไปที่ความไม่สมบูรณ์ของฝ่ายหญิง โดยไม่ยอมรับความจริงว่า แท้จริงแล้ว... ภาวะมีบุตรยากของคู่สมรสเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของเพศชายได้ถึง 48%  แต่จะให้ผู้ชายไปพบแพทย์เพื่อตรวจความสมบูรณ์ของสเปิร์มก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เหตุเพราะไม่คิดว่าจะเป็นความผิดพลาดของตัวเอง อีกทั้งความไม่สบายใจในการพบแพทย์ และอ้างเหตุผลว่าต้องการลูกที่เกิดโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งกว่าจะหาสาเหตุพบ คู่สมรสหลายคู่ก็ยอมแพ้ล้มเลิกฝันที่จะมีลูกของตัวเองไปซะแล้ว Recruit Lifestyle บริษัทผู้ผลิตสินค้าและให้บริการด้านไลฟ์สไตล์ ทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพในประเทศญี่ปุ่น เล็งเห็นปัญหานี้ว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไข จึงร่วมกับ Dentsu Y & R, Tokyo ออกชุดตรวจความสมบูรณ์สำหรับคุณผู้ชาย ชื่อว่า…

Continue Reading

ร้านอาหารสั่งอย่าง..ได้อีกอย่าง รับออร์เดอร์และเสิร์ฟโดยผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในกรุงโตเกียว

ถึงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร แต่คุณคงจะหัวเสียไม่มากก็น้อยล่ะถ้าสิ่งที่คุณสั่งกับอาหารที่มาเสิรฟ ไปกันคนละทิศคนละทาง แต่ใครจะคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้คือสิ่งปกติที่จะเกิดขึ้นในร้านอาหารที่ชื่อ 注文をまちがえる料理店 (Chuumon Wo Machigaeru Ryouriten / The Restaurant that Messes up Orders) หรือแปลเป็นไทยแบบตรงๆ ได้ว่า 'ร้านอาหารที่สั่งอย่างจะได้อีกอย่าง' ในย่านโทโยสุของกรุงโตเกียวร้านนี้ นี่ไม่ใช่แผนธุรกิจแต่อย่างใด แต่เป็นไอเดียของมูลินิธิ Maggie’s Tokyo ที่ต้องการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผู้ป่วยความจำเสื่อมและอัลไซเมอร์ให้แก่คนในสังคม โดยพนักงานในร้านอาหารป๊อบอัพช็อปแห่งนี้คือผู้ที่มีภาวะความจำเสื่อมและอัลไซเมอร์ทั้งหมด ซึ่งนอกจากการให้ผู้ที่มีภาวะความจำเสื่อมมาเป็นพนักงานรับออเดอร์และเสริฟอาหารแล้ว ในฝั่งของเชฟที่เรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพในด้านอาหารและผู้ดูแลที่มาจากอาชีพด้านสื่อโทรทัศน์และการโฆษณา ก็เข้ามาช่วยกันทำแบบอาสาสมัครล้วนๆ ด้วย…

Continue Reading
Close Menu