Creative Citizen

‘จารุพัชร อาชวะสมิต’ กับแบรนด์ Ausara Surface ผ้าทอแนวตั้งจากวัสดุทางเลือก

เรื่องราวการเดินทางของชีวิตนักออกแบบผ้าทออย่าง จารุพัชร อาชวะสมิต หรืออาจารย์ปุ๊ก นั้นเต็มไปด้วยขุมพลังของความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในทุกบทบาทของเธอ จากนักศึกษาที่สนใจเรื่องผ้าทอ สู่บทบาทการเป็นอาจารย์ประจำที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตลอดจนการเป็นนักออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าทอให้แก่องค์กรต่างๆ นอกเหนือจากการอัพเดทเรื่องราวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังลวดลายผ้าที่สวยงามภายใต้แบรนด์ Ausara Surface ที่เธอและ โชษณ ธาตวากร ทดลองหาความเป็นไปได้กับวัสดุชนิดใหม่ผ่านงานผ้าทอแนวตั้งแล้ว อาจารย์ปุ๊กยังเล่าให้เราฟังถึงการทำงานร่วมกับองค์กรและมูลนิธิต่างๆ ในการนำความรู้เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชาวบ้านเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งเธอทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิด และกำลังใจเพื่อถักทอให้ทุกภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยหัวใจ ความรัก และความสุข Ausara Surface แบรนด์ผ้าทอแนวตั้ง (Vertical Textile) ถักทอความงามจากวัสดุทางเลือก…

Continue Reading
Close Menu