Creative Citizen

‘ตุ๊กตาวิเศษ’ สื่อกลางช่วยสอบสวนคดีล่วงละเมิดเด็ก

ทุกๆ 1 ชั่วโมง จะมีเด็กและผู้หญิงเฉลี่ย 4 คน ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง โดยการล่วงละเมิดทางเพศมีจำนวนสูงสุดถึง 72% แม้ว่าแนวโน้มของปัญหาดังกล่าวไม่มีวี่แววจะลดลงแต่อย่างใด แต่เรายังมีโอกาสได้เห็นความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคประชาชนที่เรียกร้องให้เกิดการแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษทั้งการแสดงความคิดเห็นผ่านเครือข่ายทางสังคมและการเคลื่อนไหวผ่านองค์กรอย่าง www.change.org รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มย่อยๆ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้บรรเทาเบาบางลงด้วยทักษะและความสามารถที่ตัวเองมี สุพรรณิกา โชคไพบูลย์ หรือ มะปราง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือหนึ่งในกลุ่มคนที่พยายามนำเสนอรูปแบบความช่วยเหลือผ่าน ‘โครงการตุ๊กตาวิเศษ’ ที่เธอได้แรงบันดาลใจมาจากปัญหาของกลุ่มเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเหล่านี้ ซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่พร้อมอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ตุ๊กตาแต่ละตัวจะถูกใช้เป็นสื่อกลางให้เด็กๆ สามารถอธิบายสิ่งที่ถูกกระทำได้ชัดเจนขึ้น โดยสามารถช่วยลดปัญหาในระหว่างการสอบสวนที่เด็กๆ มักไม่สามารถตอบคำถามและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่หรือนักจิตวิทยาได้โดยตรง เพราะความหวาดกลัว…

Continue Reading
Close Menu