Lego Plants ก้าวใหม่ของเลโก้กับคอลเล็กชั่นวัสดุไบโอพลาสติกจากต้นอ้อย

เมื่อกลางปี 2561 ที่ผ่านมา Lego ออกสินค้าของเล่นตัวใหม่คือ Lego ‘Plants’ ที่นอกจากจะเป็นตัวต่อเลโก้รูปต้นไม้ ใบไม้ พุ่มไม้สีเขียวสดแล้ว Lego ‘Plants’ ก็ยังเป็นอีกก้าวของ Lego เข้าไปในโลกของการอนุรักษ์ เพราะตัวเลโก้ในคอลเล็กชันนี้ทำมาจากวัสดุที่ได้จากพืช แทนที่จะเป็นพลาสติกแบบเดิมที่ใช้น้ำมันในกระบวนการผลิต พลาสติกที่ Lego ใช้ครั้งนี้ จัดเป็นไบโอพลาสติกที่ได้มาจากต้นอ้อย ซึ่งเป็นวัสดุที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลาสติกที่ Lego เคยใช้ “เราพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่โลกด้วยการสร้างของเล่นที่ทำจากวัสดุที่ยั่งยืน” Tim Brooks รองประธานกรรมการแผนกความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวไว้ นอกจากเรื่องความยั่งยืนแล้ว…

Continue ReadingLego Plants ก้าวใหม่ของเลโก้กับคอลเล็กชั่นวัสดุไบโอพลาสติกจากต้นอ้อย