Creative Citizen

Project Circleg ขาเทียมจากขยะพลาสติก นำ้หนักเบา ดีไซน์สีตามชอบ ถอดเปลี่ยนซ่อมได้

'ขาเทียม' เป็นอุปกรณ์คู่กายที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้พิการ ปัจจุบันมีผู้พิการมากกว่า 35 ล้านคนทั่วโลกที่ต้องการขาเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศด้อยพัฒนาที่ราคาของขาเทียมนั้นค่อนข้างสูง มีแค่ผู้พิการบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถมีไว้คู่กาย อีกทั้งการใช้งานก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้มีผู้พิการอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้ใช้งานขาเทียม ด้วยเหตุนี้ Fabian Engel และ Simon Oshwald สองนักศึกษาด้านการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมแห่งมหาวิทยาลัย Zurich University of the Arts ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงได้ริเริ่มทำโปรเจ็กต์ที่มีชื่อว่า ‘Project Circleg’ เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการใช้พลาสติกรีไซเคิลและกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ส่งผลให้ ขาเทียม Circleg นี้มีราคาย่อมเยา…

Continue Reading
Close Menu