Creative Citizen

‘Low-Tech pods’ ที่พักชั่วคราวแบบง่ายๆ ช่วยเหลือคนไร้บ้านในอังกฤษ

ปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาของทุกสังคมเมือง ซึ่งสาเหตุของคนไร้บ้านเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ มีปัญหาครอบครัว ทำให้ต้องออกจากบ้านมาอยู่ตัวคนเดียว ปัญหาเศรษฐกิจ ตกงาน  เป็นหนี้จนต้องขายสมบัติทั้งหมด หรือปัญหาด้านสุขภาพ ป่วยทางจิต จึงออกจากบ้านมาเพราะไม่อยากเป็นภาระคนอื่น หรือบ้างก็โดนไล่ออกจากบ้าน เป็นต้น โดยคนไร้บ้านส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะหรือท้องถนนเป็นที่พักอาศัย ส่งผลให้บางครั้งต้องทนร้อน ทนหนาวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุดังกล่าวสตูดิโอ Reed Waats Architecture ในอังกฤษนำทีมโดย Reed Watts จึงได้ออกแบบที่พักอาศัยชั่วคราวที่เรียกว่า ‘Low-tech pods’ ให้กับคนไร้บ้านในอังกฤษที่มาในรูปแบบเหมือนกับห้องลองเสื้อผ้า ด้วยการนำชิ้นส่วนของไม้มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ด้วยวิธีการที่ง่าย สะดวก…

Continue Reading
Close Menu