รถไฟญี่ปุ่นสอน ‘มารยาทการโดยสาร’ ผ่านศิลปะภาพพิมพ์โบราณอุคิโยะเอะ

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสังคมญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญกับจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างมาก นั่นทำให้พวกเขาจึงมีกฏระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้คนต้องยึดถือเคร่งครัดเพื่อความสงบสุขของส่วนรวม แต่ในช่วงราวสามปีที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นถูกคลื่นนักท่องเที่ยวถาโถมเข้ามาราวซึนามิ ก็ทำเอาขนบของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนี้เกิดอาการเป๋ออกนอกลู่นอกทางไปพอสมควร ด้วยเหตุนี้บริษัทรถไฟ Seibu Railways ของญี่ปุ่นจึงมองว่าสาธารณชนคนใช้รถไฟทั้งหลาย (ซึ่งหมายรวมถึงทั้งชาวญี่ปุ่นเองและชาวต่างชาติ) น่าจะต้องการสิ่งกระตุ้นเตือนจิตสำนึกที่ถูกต้องบ้างเป็นระยะ พวกเขาตัดสินใจทำแคมเปญโปสเตอร์รณรงค์ชุดใหม่ออกมา โดยโฟกัสไปที่เรื่องมารยาทการโดยสารรถไฟโดยเฉพาะ ที่น่าสนใจคือ Seibu Railways ประยุกต์ใช้ศิลปะที่เป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นอย่าง Ukiyo-e (อุคิโยะเอะ) มาใช้ในการออกแบบ โดยสามารถทำออกมาได้อย่างงดงาม น่าสนใจ แถมยังมีนัยสำคัญเชิงค่านิยมอีกด้วย ** อุคิโยะเอะ มีความหมายว่า ความเป็นจริง เป็นศิลปะภาพพิมพ์บล็อกไม้โบราณที่แสดงถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมญี่ปุ่น เริ่มแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 ในฐานะภาพประกอบเรื่องอ่านสำหรับสาธารณชน **…

Continue Readingรถไฟญี่ปุ่นสอน ‘มารยาทการโดยสาร’ ผ่านศิลปะภาพพิมพ์โบราณอุคิโยะเอะ