Creative Citizen

ศาลาขนาดเล็กจากไม้ไผ่ สถาปัตยกรรมร่วมสมัย กระตุ้นการใช้ไผ่ในงานก่อสร้าง

ไผ่เป็นวัสดุก่อสร้างที่ราคาถูก หาง่าย เติบโตได้ไวในแถบเอเชีย ถูกใช้อยู่ในเรือนพื้นถิ่นทั่วไป จนเมื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างโตขึ้น วัสดุที่หาได้ง่าย ทนทานในท้องตลาดได้เข้ามาแทนที่ จนไม่ได้รับการพัฒนาเป็นเวลานาน แม้ในอดีตจะเป็นวัสดุหลักในการสร้างบ้านเรือนของคนเอเชียเลยก็ตาม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย หน่วยงาน UNHabitat ได้จัดงาน the World Urban Forum 2018 เมื่อกุมภาพันธ์ 2018 ที่ผ่านมา ในงานมีการจัดแสดงสถาปัตยกรรม งานออกแบบที่สามารถมีส่วนในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ขึ้น อย่างเช่น Micro House บ้านตัวอย่างสำหรับกระตุ้นเมืองกัวลาลัมเปอร์ แต่อีกงานที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ ศาลาขนาดเล็กที่ทำจากวัสดุบ้านๆ…

Continue Reading

Micro House บ้านเล็กขนาด 5×5 เมตร ดีไซน์สวย ราคาน้อย ประโยชน์มาก

สถาปัตยกรรมในเมืองใหญ่ ล้วนต้องแก้ปัญหาที่ซับซ้อนตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ด้วยเมืองร่วมสมัยมีปัญหาในแบบของตัวเอง เนื่องจากวัฒนธรรมในแต่ละถิ่นที่ สถาปัตยกรรมเมืองที่ดีจึงไม่สามารถไปลอกสูตรสำเร็จจากเมืองที่ดีของที่หนึ่ง ประเทศอื่น มาสวมลงในประเทศตัวเองได้อย่างแนบเนียน อย่างเช่นในกรณีของตัวเมืองกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย มีประชากรวัยทำงานที่ทำงานในตัวเมืองกว่า 54,000 คน แต่มีอยู่เพียง 4,800 คนเท่านั้นที่อาศัยในตัวเมือง หรือราว 9 % เท่านั้น ทำให้เมืองขาดความชีวิตชีวา เพราะจะคึกคักในเวลากลางวันช่วงชั่วโมงทำงาน แต่เมื่อเลิกงาน แรงงานเหล่านี้ต้องกลับที่พักในย่านชานเมือง ในวิถีการออกแบบเมือง สามารถใช้ศาสตร์การออกแบบเมืองแบบผสมผสานได้ ทำให้เมืองไม่ต้องแยกกิจกรรมขาดจากกันชัดเจนแบบแนวคิดเมืองจากยุคสมัยใหม่ ที่มันล้มเหลว ไม่สอดคล้องกับวิถีเอเชีย และส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวของกัวลาลัมเปอร์ด้วย Think…

Continue Reading
Close Menu