Creative Citizen

‘อนุกูล ทรายเพชร’ กับธุรกิจเพื่อสังคม Folkrice แอพฯ ซื้อขายผลิตภัณฑ์อินทรีย์กับเกษตรกรโดยตรง

อนุกูล ทรายเพชร เริ่มต้นธุรกิจเพื่อสังคมของตัวเองในนาม Folkrice Ltd. ขึ้น เมื่อ 4 ปีก่อน โดยมีเป้าหมายคือการกระชับระยะห่างระหว่างเกษตรกรและประชาชน ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ทำหน้าที่เป็นตลาดซื้อขายออนไลน์อันปราศจากพ่อค้าคนกลาง จนถึงปัจจุบัน เขาขยายขอบข่ายของสินค้าจากข้าวพื้นเมือง ไปสู่พืชพันธ์ชนิดต่างๆ เครื่องปรุงปลอดสารเคมี งานหัตถกรรมท้องถิ่น และจากผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายในยุคเริ่มต้น ณ ตอนนี้ Folkrice Ltd. มีเครือข่ายเกษตรกรกว่าร้อยราย อีกทั้งยังทำงานร่วมกับองค์กรต้นน้ำในการพัฒนาเกษตรกรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ บทสนทนาต่อจากนี้ ไม่เพียงจะถ่ายทอดแก่นทางความคิดของธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้ แต่รวมไปถึงแรงบันดาลและความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม โดยมีปลายทางคือสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่มั่นคง…

Continue Reading

สมาร์ทฟาร์มไทยแลนด์ใกล้มาแล้ว! Agri-Map Moblie แอพฯ รวมข้อมูลพื้นฐานการเกษตรของไทย

ในยุคที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนจากอะนาล็อกสู่ดิจิตอล เราจะเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวเราให้ Smart ขึ้น เวลาเราพูดถึง Smart เราจะหมายถึงการเปลี่ยนให้ทุกอย่างกลายเป็นเครื่องมือดิจิตอล เช่น โทรศัพท์มือถือปรกติกลายเป็น Smart Phone ทีวีปรกติกลายเป็น Smart TV และนับจากนี้ยังมีอีกมากมายในยุค Internet of Things (IoTs) ที่ทุกอย่างจะต้องถูกเติมคำนำหน้าว่า Smart เกือบหมด ไม่เว้นแม้แต่เรื่องที่เราคิดว่าห่างไกลกับเทคโนโลยีอย่าง Smart Town หรือ Smart Farm ก็กำลังจะเกิดขึ้นให้เห็นแล้ว ในอนาคตภาคการเกษตรของเราหวังจะเห็นการตื่นตัวปรับตัวขนานใหญ่…

Continue Reading

‘Aipoly’ แอพฯ ที่เป็นดวงตาคู่ใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา

ปัจจุบันมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นแอพฯ สำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งผู้พิการทางสายตา เช่น แอพฯ ที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว อย่าง ‘Blindtool’ หรือแอพฯ ‘Aipoly’ ที่เพิ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจาก CES 2017 ที่ผ่านมา ‘Aipoly’ เป็นแอพฯ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว เพียงแค่หันโทรศัพท์มือถือไปที่วัตถุรอบๆ แอพฯ ก็จะสามารถส่งเสียงบอกว่าวัตถุนั้นคืออะไร โดยจะสื่อสารออกมาได้ทั้งหมด 7 ภาษา สามารถระบุวัตถุได้หลายร้อยชนิด โดยที่ไม่จำเป็นต้องเห็นวัตถุนั้นมาก่อนและไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพเพื่อให้แอพฯ…

Continue Reading

CORRUPT: จะหยุดยั้งหรือจะปล่อยไป?! เกมปราบคอร์รัปชั่นฝีมือคนไทย

หากคุณเป็นเด็กที่เกิดช่วงปลายศตวรรษที่ 20 คุณอาจถูกผู้ปกครองหรือพ่อแม่เตือนเสมอว่า “อย่าเล่นวิดีโอเกมมากเกินไป เกมมันไม่มีประโยชน์”, “เล่นไปจะไปทำอะไรกิน” และอื่นๆ ที่จะ (more…)

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu