Creative Citizen

ArtBuilt Mobile สตูดิโอศิลปะเคลื่อนที่ในนิวยอร์ค ปลูกความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมวัฒนธรรมให้ชุมชน

การจะปลูกฝังแนวคิดสร้างสรรค์ให้กับชุมชนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ในวันเดียว แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป ทำบ่อย ทำซ้ำ จนกลายเป็นรสนิยมและรากทางวัฒนธรรม ซึ่งจำเป็นต้องมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจให้ความสำคัญ ร่วมมือกันหลายฝ่ายสนับสนุนให้เกิดขึ้น เพราะหากชุมชนไหนขาดเรื่องเหล่านี้ไป แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนก็จะบกพร่องตามไปด้วย ในบางครั้งมีกลุ่มศิลปินมีไอเดียอยากจะจัดงาน แต่ก็ขาดพื้นที่เหมาะสม ขาดงบประมาณหรือสถานที่ที่ดี ทำให้กิจกรรมต่างๆ เป็นเพียงความฝันไป  ArtBuilt Mobile Studio จึงเป็นหนึ่งวิธีที่น่าสนใจและเป็นตัวอย่างที่ดี ArtBuilt องค์กรอิสระในสหรัฐอเมริกาที่ให้ความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนกิจกรรมของเหล่าศิลปินเพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชน ได้ออกแบบสตูดิโอเคลื่อนที่ที่สามารถเอาไปจอดพักในสวนสาธารณะต่างๆ ได้ มีพื้นที่ 20 ตารางฟุตหรือประมาณ 1.9 ตารางเมตร ใช้พลังงานแสงอาทิตย์…

Continue Reading
Close Menu