Creative Citizen

โปสเตอร์พิฆาตยุงลาย ย่อยสลายไปกับสายฝน ช่วยกำจัดแหล่งเพาะลูกน้ำยุง

ประเทศบราซิลเป็นอีกประเทศที่ยุ่งกับปัญหาเรื่องยุงมาโดยตลอด ในแต่ละปีมีชาวบราซิลเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะไม่น้อย รัฐบาลต้องประกาศเตือนการระบาดของโรคเป็นระยะๆ  ทั้งนี้เพราะบราซิลเป็นประเทศที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี ทำให้เกิดน้ำท่วมขังตลอดเวลา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เสื่อมโทรม หรือห่างไกลความเจริญ ถนนเป็นหลุ่มบ่อน้ำขังเจิ่งนอง เป็นแหล่งผลิตลูกน้ำยุงลายอย่างดี Habitat For Humanity องค์กรไม่แสวงผลกำไร ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีที่พักอาศัยและการเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะที่ดี ร่วมกับเอเยนซี่ Havas Worldwide  ผลิตโปสเตอร์รณรงค์กำจัดยุงแบบใหม่ 'The Dissolving Poster' ที่สามารถละลายไปกับสายฝน กลายเป็นสารกำจัดลูกน้ำยุงได้ วิธีการคือ โปสเตอร์เหล่านี้ทำจากกระดาษที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า ความเท่ของโปสเตอร์ชุดนี้คือบรรดาอาร์ตติสอาสาสมัครช่วยกันสร้างภาพประกอบเท่ๆ ให้ โดยภาพกราฟิกบนโปสเตอร์จะถูกพิมพ์หรือพ่นด้วยสีที่ผสม BTI Larvicide …

Continue Reading

#เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย ชวนตักทรายกลับบ้านให้ลูกน้ำยุงลายกินให้ท้องแตกตาย

#เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย เพราะ 'ยุงลาย' เป็นพาหะนำโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ถ้ายุงไม่สิ้นลาย คนก็ตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 4 กันยายน 2560 พบว่ามีรายงานผู้ป่วยแล้ว 34,459 ราย และในที่นี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึง 49 ราย สูงขึ้นจากปีก่อนๆ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เผยข้อมูลว่ายุงลาย 1 ตัว สามารถออกลูกได้ถึง 500 ตัว…

Continue Reading
Close Menu