Creative Citizen

My London Calendar ปฏิทินภาพถ่ายฝีมือคนไร้บ้านในมุมที่เราอาจไม่เคยเห็น

Café Art 2018 My London Calendar Project เป็นการสานต่อความสำเร็จของโครงการในปีก่อนๆ ที่ทางกลุ่ม Cafe Art ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำลังใจกับผู้ไร้บ้าน ซึ่งไม่เพียงนำเสนอผลงานทางศิลปะภาพถ่ายแต่ต้องการสื่อสารกับสังคมให้รับรู้ถึงปัญหา ผ่านมุมมองของผู้คนที่เคยจัดว่าเป็นคนจรจัด ไม่มีที่อยู่ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการไร้บ้านทั้งหลายในรูปแบบของงานศิลปะ โดยหวังจะกระตุ้นให้คนทั่วไปในสังคมได้ตระหนักมองเห็นคุณค่าผู้คนเหล่านี้ไปพร้อมกัน เราคงคิดไม่ถึงว่าในแต่ละปีจะมีผู้ไร้บ้านมากมายกระจายตัวอยู่ไม่ว่าจะในเมืองใหญ่ที่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างลอนดอน หรือแม้แต่เมืองหลวงอื่นๆ ในโลก ซึ่งไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา และเมื่อเห็นการแต่งตัวที่สกปรกมอมแมมนอนข้างถนนก็พาให้เกิดความรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้ เกิดกำแพงที่กันเราให้ห่างจากพวกเขาเหมือนกับอยู่กันคนละโลก ทั้งๆ ที่พวกเขาต่างก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรา โปรเจ็กต์ปฏิทินประจำปีนี้กำลังเป็นจุดเชื่อมให้เราปรับเปลี่ยนมุมมอง โดยยังคงใช้ชื่อธีมที่ว่า ‘My London’ ปีนี้เริ่มต้นเมื่อ…

Continue Reading
Close Menu