The Punishing Signal ‘ยิ่งบีบแตร ยิ่งรอนาน’ จราจรมุมไบดัดนิสัยนักบีบแตรด้วยวิธีสุดกวนแบบเกลือจิ้มเกลือ

ประเทศอินเดีย มีสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากประเทศอื่นๆ นั่นคือ 'เสียงแตรรถ' ที่บีบกันอย่างสนั่นหวั่นไหวแบบไร้เหตุผล ถนนโล่งก็บีบ แน่นก็บีบ จอดก็บีบ เร่งก็บีบ จนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง แต่ก็ใช่ว่าคนอินเดียทุกคนจะเห็นด้วยกับวัฒนธรรมนี้ เพราะการบีบแตรคือการสร้างมลภาวะทางเสียงที่ไม่ใช่แค่น่ารำคาญ แต่ฟังแล้วเครียด ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง เป็นภัยต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย มุมไบ เป็นหนึ่งในเมืองที่มีเสียงดังที่สุดในโลก ชาวเมืองในมุมไบเองก็ติดพฤติกรรมการบีบแตรตลอดเวลา แม้สัญญาณไฟจะเป็นสีแดง! แต่ทางกฎหมายยังไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้ขับที่บีบแตร ตำรวจจราจรมุมไบจึงร่วมกับเอเยนซี่โฆษณา FCB Interface คิดค้นบทลงโทษที่เป็นโซลูชันใหม่เรียกว่า The Punishing Signal เพื่อจัดการกับเสียงแตรที่เป็นภัยคุกคามนี้ ด้วยบทลงโทษปราบเซียนนักบีบคือ 'ยิ่งบีบแตร ยิ่งรอนาน'…

Continue ReadingThe Punishing Signal ‘ยิ่งบีบแตร ยิ่งรอนาน’ จราจรมุมไบดัดนิสัยนักบีบแตรด้วยวิธีสุดกวนแบบเกลือจิ้มเกลือ