‘โต๊ะประชุมยืน’ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เพิ่มการขยับร่างกาย ลดความเสี่ยงโรคกลุ่ม NCDs

คุณรู้หรือไม่ว่า การใช้ชีวิตประจำวันแบบเคลื่อนไหวน้อยมากหรือแทบไม่เคลื่อนไหวเลยนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของ 'กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง' หรือกลุ่มโรค NCDs (Non-Communication Diseases) ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ขาดการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมีปัญหาหลักคือ มีการใช้ชีวิตประจำวันแบบเคลื่อนไหวน้อยมาก จนก่อให้เกิดพฤติกรรมเนือยนิ่งซึ่งก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมากหรือไม่เคลื่อนไหวเลย (ไม่รวมเวลาหลับนอน) การนั่งแช่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันละหลาย ๆ ชั่วโมง ไม่ค่อยได้ขยับตัวไปไหน ในที่ทำงาน หรือการนั่งแช่ในห้องประชุมยาว ๆเกือบทั้งวัน ก็จัดว่าเป็นพฤติกรรมเนือยนิ่งเช่นกัน ส่งผลเสียต่อระบบการทำงานของร่างกายไม่ว่าจะเป็น การเผาผลาญน้อยลง การไหลเวียนโลหิตแย่ลง ภูมิคุ้มกันด้อยลง ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่ม NCDs อาทิ โรคเบาหวาน…

Continue Reading‘โต๊ะประชุมยืน’ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เพิ่มการขยับร่างกาย ลดความเสี่ยงโรคกลุ่ม NCDs