Creative Citizen

Hi School แอพฯ สั่งอาหารเดลิเวอรี่ สนับสนุนธุรกิจชุมชน ปันเงินหนุนการศึกษา

เดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็ทำผ่านแอพฯ มือถือ เพราะเพียงแค่ใช้นิ้วคลิ้ก ทุกอย่างก็เรียบร้อย รวดเร็วทันใจ จึงทำให้มีผู้พัฒนาแอพฯ ขึ้นมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นแอพฯ ที่ช่วยทำธุรกรรมด้านการเงิน, แอพฯ เรียกรถ, สั่งสินค้าหรือสั่งอาหาร ซึ่งแอพฯ ส่วนใหญ่มักถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว วันนี้เรามีแอพฯ น่าสนใจที่ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของ ‘ธุรกิจเพื่อสังคม’ มาแนะนำกัน แอพฯ ที่ว่านี้ชื่อว่า ‘Hi School Thailand’ เป็นแอพฯ ธรุกิจเพื่อสังคมที่ให้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ภายในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง พัฒนาขึ้นโดย อภิชาติ จันทร์ทองแท้ แห่งบริษัท…

Continue Reading

๑4๑ ส่งต่อความปรารถนาดีจากผู้ซื้อสินค้าสู่ของเล่นให้เด็กด้อยโอกาส

บรรยากาศการพูดคุยระหว่างเรากับพี่อ้วน (คมกฤช ตระกูลทิวากร) และพี่แพท (กฤติยา ตระกูลทิวากร) สองนักออกแบบผู้ขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมชื่อไทยๆ อย่าง ๑4๑ (หนึ่งสี่หนึ่ง) เป็นไป อย่างเรียบง่าย สงบ แต่เต็มไปด้วยความสุขและอุ่นใจ ไม่ต่างไปจากสิ่งที่พวกเขาทำ เส้นทางของ ๑4๑ กับการส่งต่อความปรารถนาดีจากผู้ซื้อสู่เด็กด้อยโอกาส แม้จะดูสมถะและถ่อมตน แต่กว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจะเปล่งเสียงและสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมได้ยินอย่างทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย บทสนทนาต่อจากนี้คือการเปิดเผยถึงเส้นทางแห่งการแบ่งปัน ทัศนคติ และอนาคตของกิจการเพื่อสังคมเล็กๆ แห่งนี้ Q: จุดเปลี่ยนจากบทบาทงานในสายการศึกษาและแวดวงออกแบบไปสู่งานสายสังคมเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไร? A: จุดเปลี่ยนมาจากหลายองค์ประกอบ ครั้งแรกที่ผมรู้จักกิจการเพื่อสังคม (Social…

Continue Reading
Close Menu