Creative Citizen

‘พัชนา มหพันธ์’ ปลูกฝังวิชาชีวิตยั่งยืนกว่าวิชาการกับโรงเรียนปัญญาประทีป

จากประสบการณ์ในวัยเด็กที่ชอบทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากกว่าเรียนหนังสือในห้อง พัชนา มหพันธ์ หรือ ครูแจ๊ด ของเด็กๆ หลายคนจึงเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ในตำรา แต่ยังมีวิชาความรู้นอกห้องเรียนอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคน ครูแจ๊ดเริ่มต้นอาชีพด้านการศึกษาที่โรงเรียนทอสี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยได้รับความไว้วางใจและโอกาสจาก ครูอ้อน - บุปผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ (ผู้อำนวยการ โรงเรียนทอสี) ให้ช่วยดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษา และเมื่อโรงเรียนทอสีเปิดโรงเรียนประจำสหศึกษา ระดับมัธยม ขึ้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นั่นคือ โรงเรียนปัญญาประทีป ครูแจ๊ดก็เข้ามาเป็นครูอีกคนหนึ่งของโรงเรียนที่ตั้งใจส่งต่อพุทธปัญญาให้กับเด็กๆ ที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่น แม้ปัญญาประทีปจะเป็นโรงเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่ม 'โรงเรียนประจำ'…

Continue Reading
Close Menu