Ice Scream: เสียงกรีดร้องจากขุนเขาและธารน้ำแข็ง…ระบบนิเวศกำลังจะแย่แล้ว!

Street Art 2.0 คือคอนเซ็ปต์ในการสร้างงานศิลปะในที่สาธารณะ เน้นการกระตุ้นให้ผู้คนได้คิดและมีส่วนร่วมกับผลงาน โดยใช้รูปแบบที่ไม่เป็นพิษภัยต่อสังคม มีทั้งการถ่ายภาพคนบนท้องถนน การยิงภาพจากเครื่องฉายแสงบนต้นไม้ รวมถึงการเขียนสีบนผนังอาคารด้วยประโยคเตือนใจต่างๆ โดย Philippe Echaroux ศิลปิน นักถ่ายภาพ และนักสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อมชาวฝรั่งเศส งานนี้เขากลับมาพร้อมกับผลงานชิ้นใหม่ที่จะประกาศให้โลกรู้ถึงสภาวะอากาศแปรปรวน หรือภาวะโลกร้อน ในชื่อผลงานที่ว่า The Ice Scream เรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องที่ทุกคนต่างรับรู้แต่ก็เหมือนไม่แคร์ว่ามันมีอยู่ ไม่ใช่แค่ประชาชนในระดับล่างๆ แต่ในภาครัฐก็ทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ด้วยเช่นกัน เพราะเงื่อนไขในการลดคาร์บอนในอากาศไม่ใช่เรื่องง่าย สิ้นเปลืองงบประมาณและอาจทำให้เสียความได้เปรียบทางการค้า อย่างที่ทราบกันล่าสุดประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะถอนตัวจากความตกลงเรื่องโลกร้อนที่ปารีส…

Continue ReadingIce Scream: เสียงกรีดร้องจากขุนเขาและธารน้ำแข็ง…ระบบนิเวศกำลังจะแย่แล้ว!