Creative Citizen

โปรเจ็กต์ Cure (Eco) City สานสัมพันธ์ชุมชนในแคนนาดาด้วยปิงปองสาธารณะเคลื่อนที่

โดยทั่วไปแล้วหลายเมืองในโลกมีกิจกรรมชุมชนเพื่อความสัมพันธ์อันดีให้กันหลายรูปแบบ แต่อาจมีบางเมืองที่หาทางจัดกิจกรรมได้ยากเพราะสภาพอากาศไม่เหมาะสำหรับการออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน เช่น ฝนตกเกือบทั้งปี ซึ่งก็จะทำให้เมืองเงียบและผู้คนห่างเหินกัน เช่นที่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดาจะมีวันท้องฟ้าใสแดดดีแค่ไม่ถึง 100 วัน นักกิจกรรมทางสังคมกลุ่มหนึ่งได้ปั้นโปรเจ็กต์ที่ดึงผู้คนให้มาร่วมกันสานสัมพันธ์อันดีต่อกันผ่านศิลปะของการเล่นกีฬา ปิงปองภายใต้ชื่อโปรเจ็กต์ Cure (Eco) City Frida and Franks เป็นชื่อของกลุ่มนักกิจกรรมสาว 3 คน ประกอบไปด้วย Renée Miles, Haley Roeser  และ Elenor Arkin ร่วมกันคิดปรับเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะในเมืองให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับการเล่นปิงปอง โดยการออกแบบอุปกรณ์โต๊ะปิงปองที่ถอดประกอบได้ติดพ่วงกับจักรยานแล้วนำไปวางยังที่ต่างๆ…

Continue Reading
Close Menu