DIY กังหันจากกะละมังพลาสติก สร้างพลังงานลมไว้ใช้ในชุมชนที่เวียดนาม

พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน เราใช้ไฟฟ้าทั้งความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน แต่การเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าไม่สามารถไปถึงกับทุกชุมชนได้ (more…)

Continue ReadingDIY กังหันจากกะละมังพลาสติก สร้างพลังงานลมไว้ใช้ในชุมชนที่เวียดนาม